logo

BÁO CÁO NGOẠI KHÓA: "HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN"

23/03/2017

Ngày 23 tháng 03 năm 2017 Khoa Toán – Thống kê tổ chức buổi báo cáo ngoại khóa : “ Hành trình khám phá và phát triển bản thân” tại phòng họp A209. Báo cáo viên là Chuyên gia ThS Tâm lý Nguyễn Thị Tâm – Chủ tịch trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt.

Ngày 23 tháng 03 năm 2017 Khoa Toán – Thống kê tổ chức buổi báo cáo ngoại khóa : “ Hành trình khám phá và phát triển bản thân” tại phòng họp A209. Báo cáo viên là Chuyên gia ThS Tâm lý Nguyễn Thị Tâm – Chủ tịch trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt. Nhằm giúp sinh viên Khoa:

1.      KHÁM PHÁ & ĐỊNH VỊ bản thân

·        Khám phá bản thân_Một tiến trình quan trọng

·        Nhìn lại tuổi thơ của chính mình

·        Định vị bản thân_Vẽ bản đồ cuộc đời

 

2.      Định hướng PHÁT TRIỂN _TÁI CẤU TRÚC bản đồ cuộc đời bằng giá trị tâm lý

 

·        Bàn tay sức mạnh_Khai phá điểm nổi  bật của bản thân

·        Suy nghĩ tích cực

·        Đi tìm mục tiêu & ý nghĩa sống

·        Lập kế hoạch cuộc đời

Buổi báo cáo thu hút nhiều sinh viên Khoa Toán - Thống kê tham dự

Buổi báo cáo thu hút rất đông sinh viên Khoa tham gia

Sinh viên đang chăm chú làm bài tập "Vẽ lại cuộc đời bản thân"

Sinh viên đang chăm chú làm bài tập "Vẽ lại cuộc đời bản thân"

Sinh viên tự tin chia sẻ sức mạnh bản thân

Sinh viên tự tin chia sẽ sức mạnh bản thân

Khen thưởng sinh viên tích cực tham gia bài học

Khen thưởng sinh viên tích cực tham gia xây dựng bài

Thầy Trọng tặng hoa báo cáo viên

Thầy Hoàng Trọng đại diện Khoa Toán - Thống kê tặng hoa cám ơn báo cáo viên

Thầy trò Khoa Toán - Thống kê cùng quyết tâm sống 1 cuộc đời cho đáng sống

Thầy trò Khoa Toán - Thống kê thể hiện quyết tâm sống 1 cuộc đời đáng sống

Buổi báo cáo diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Dù chỉ có 3 tiếng đổng hồ thôi nhưng chắc chắn các bạn sinh viên đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức hay và bổ ích trong quá trình khám phá bản thân.

T. N