logo

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ

14/05/2020

Sáng 14/05/2020, Tại Phòng A204, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Chu Nguyễn Mộng Ngọc, chuyên ngành Thống kê.

Tên đề tài luận án "Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam". Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Hà Văn Sơn và TS. Trần Văn Thắng

NCS Chu Nguyễn Mộng Ngọc trình bày tóm tắt kết quả luận án, Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án, đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Thống kê. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ  - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết thúc Buổi bảo vệ, Luận án của NCS Chu Nguyễn Mộng Ngọc đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. NCS Chu Nguyễn Mộng Ngọc đã bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

NCS Chu Nguyễn Mộng Ngọc báo cáo đề tài luận án

NCS chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá và Hướng dẫn khoa học

BCN Khoa Toán - Thống kê chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án

Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án

 

----

T.N