logo

Buổi gặp gỡ trao đổi chuyên môn giữa TS. Hoàng Trung Nam (Business School, University of New England) và NCS ngành Thống kê của khoa Toán - Thống kê

28/12/2022

Vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 12 năm 2022, khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi chuyên môn giữa TS. Hoàng Trung Nam và các NCS ngành Thống kê của khoa Toán - Thống kê. 

TS. Hoàng Trung Nam định hướng cách chọn đề tài đối với NCS chuyên ngành Thống kê

Tại buổi gặp gỡ TS. Hoàng Trung Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc định hướng nghiên cứu, chọn đề tài, và kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu. Các NCS cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình làm luận án và cùng thầy Nam thảo luận những giải pháp khả thi. 

Buổi gặp mặt cũng đã giúp NCS ngành Thống kê xác định tốt hơn những mảng đề tài phù hợp với chuyên ngành để tự tin thực hiện hướng nghiên cứu của mình.

----

Tr Anh