logo

HỘI NGHỊ CBVC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ NĂM 2020

28/12/2020

Sáng nay, ngày 28/12/2020 tại B1.1001 Trường Đại học kinh tế TP.HCM, Khoa Toán - Thống kê tổ chức hội nghị CBVC Khoa năm 2020, Hội nghị với toàn thể giảng viên Khoa Toán - Thống kê.

Hội nghị CBVC Khoa Toán - Thống kê diễn ra nghiêm túc với các nội dung sau:

1. Báo cáo Đánh giá chung về hoạt động của UEH năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Khái quát kết quả hoạt động của UEH năm 2020 và giải pháp thực hiện phương hướng hoạt động năm 2021.

3 Báo cáo kết quả hoạt Khoa trong năm 2020

Thầy Hà Văn Sơn báo cáo tổng kết hoạt động Khoa 2020

Hoạt động đào tạo: Khoa Toán – Thống kê đào tạo sinh viên thuộc hai ngành Toán kinh tế và ngành Thống kê với ba chuyên ngành: chuyên ngành Toán tài chính, chuyên ngành Định phí bảo hiểm và phân tích rủi ro và chuyên ngành Thống kê kinh doanh. Duy trì việc tuyển sinh bậc cao học ngành Thống kê tại nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt trong năm 2020, khoa Toán – Thống kê đã tuyển sinh thành công lớp Thạc sỹ Thống kê ở cả 3 địa phương Tiền Giang, Vĩnh Long và Đồng Nai. 

Hoạt động NCKH: Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Toán - Thống kê đạt được những kết quả đáng khích lệ: 8 bài ISI, 12 bài Scopus, 2 bài Quốc tế có ISSN, và nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí trong nước...Giảng viên hướng dẫn sinh viên NCH cũng đạt được nhiều thành tích.

Hợp tác trong và ngoài nước: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động hợp tác quốc tế của khoa Toán – Thống cũng không có nhiều khởi sắc. Trong điều kiện đối tác nước ngoài và các học giả quốc tế không thể đến Việt Nam, khoa Toán – Thống kê cũng đã cố gắng kết nối với các giảng viên đang công tác tại nước ngoài để tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học online trên nền tảng Google Meet và Zoom.

4. Mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm 2021 và giải pháp thực hiện

-Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Thống kê, tăng tỷ lệ NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

-Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học hàn lâm và nghiên cứu khoa học ứng dụng; phát huy hơn nữa thế mạnh về nghiên cứu hàn lâm đồng thời nâng dần chất lượng và phạm vi các nghiên cứu ứng dụng do Giảng viên trong khoa thực hiện.

Tiếp tục tìm kiếm đối tác doanh nghiệp để ký kết các bản ghi nhớ hợp tác ngoài những ghi nhớ hợp tác đã có. Đối tác doanh nghiệp sẽ hỗ trợ khoa về thực tập, học kỳ doanh nghiệp, việc làm sau tốt nghiệp, học bổng, tài trợ các hoạt động chuyên môn của GV và hoạt động phong trào của sinh viên.

- Không ngừng củng cố chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của khoa, tăng cường hợp tác quốc tế; nhằm hướng đến mục tiêu phát triển khoa Toán – Thống kê thành một đơn vị mạnh về toán kinh tế – thống kê ứng dụng không chỉ trong trường Đại học Kinh tế TP.HCM mà còn ở khu vực phía Nam và trên toàn quốc.

5. Đóng góp ý kiến các giảng viên trong Khoa

  • Thầy Lê Xuân Trường: Tình hình nghiên cứu khoa học
  • Cô Trần Thị Tuấn Anh: Nghiên cứu khoa học sinh viên, tình hình giảng dạy, giáo trình tài liệu, hợp tác quốc tế.
  • Thầy Hoàng Trọng: Liên kết với doanh nghiệp
  • Cô Huỳnh Thị Thu Thuỷ: Học kỳ doanh nghiệp

Cô Thủy đóng góp ý kiến cho hội nghị Khoa

  • Thầy Phạm Trí Cao: Giảng dạy đối với Chương trình tiên tiến

Thầy Cao đóng góp ý kiến cho hội nghị Khoa

6. Bầu đại biểu dự hội nghị CBVC Trường.

Hội nghị kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

...

T.N