logo

HỘI NGHỊ CBVC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ NĂM 2022

19/12/2022

Sáng nay, ngày 19/12/2022 tại B1.1008 Trường Đại học kinh tế TP.HCM, Khoa Toán - Thống kê tổ chức hội nghị CBVC Khoa năm 2022, Hội nghị với toàn thể giảng viên Khoa Toán - Thống kê.

Hội nghị CBVC Khoa Toán - Thống kê diễn ra nghiêm túc với các nội dung sau:

1. Báo cáo Đánh giá chung về hoạt động của UEH năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2 Báo cáo kết quả hoạt động Khoa Toán - Thống kê trong năm 2022,  phương hướng hoạt động và giải pháp thực hiên cho năm 2023.
3. Đề xuất, đóng góp ý kiến của các giảng viên trong Khoa
Một số hình ảnh hội nghị
 
 
 
 
 

Hội nghị kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

-------

T.N