logo

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2020 KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

10/12/2019

Vào lúc 8h30 ngày 09 tháng 12 năm 2019, tại phòng A103 , hội nghị Viên chức năm 2020 khoa Toán - Thống kê đã diễn ra thành công. Đến dự hội nghị, có đồng chí Bùi Quang Việt - chủ tịch công đoàn UEH, ban chủ nhiệm khoa Toán - Thống k, các trưởng phó bộ môn và toàn thể giảng viên trong khoa. 

Sau phần nghi thức hội nghị, TS Hà Văn Sơn , phó trưởng khoa phụ trách khoa Toán - Thống kê,  đã báo cáo tình hình hoạt động của khoa Toán -Thống kê năm học 2019 và đọc bản phương hướng hoạt động của khoa Toán –Thống kê năm học 2020. Hội nghị tiến hành đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019 và kế hoạch hoạt động của Khoa năm 2020 cũng như đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019 và kế hoạch hoạt động của Trường năm 2020.

Ngoài ra hội nghị cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu VC cấp trường năm 2020.

Một số hình ảnh của hội nghị viên chức khoa Toán - Thống kê

Toàn cảnh hội nghị

ThS Trần Hà Quyên đọc bản tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động của UEH năm 2019 và phương hướng hoạt động của UEH năm 2020

TS Hà Văn Sơn báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Khoa Toán - Thống kê

VC khoa Toán - Thống kê phát biểu ý kiến

-----------

Tin và hình: Tr Anh