logo

Hội thảo quốc gia “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng” lần 4 năm 2022.

16/11/2022

Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê); Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê); trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học); trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Công cụ Toán – Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng” lần 4 năm 2022.

Hội thảo diễn ra vào lúc 8h00 ngày 11/11/2022 với hình thức: trực tuyến trên Zoom.

Hội thảo gồm 2 phiên:

- Phiên Toàn thể: Phần báo cáo của GS. Nguyễn Xuân Long (Department of Statistics, University of Michigan, US)

- Phiên song song:

Phiên A: Công cụ toán và ứng dụng

Phiên B: Công cụ thống kê và ứng dụng

Phiên C: Học máy và ứng dụng

Phiên D: Thống kê Bayes và tính toán lượng tử

  

TS. Bùi Quang Hùng – Phó hiệu trưởng UEH, phụ trách trường Công nghệ và Thiết kế phát biểu khai mạc

PGS. TS Võ Thị Thúy Anh - Phó hiệu trưởng trường đại học Kinh tế, đại học Đà Nẵng phát biểu chào mừng

Keynote speaker: GS. Nguyễn Xuân Long (Department of Statistics, University of Michigan, US) 

Một số hình ảnh Phiên song song

Công bố trao giải các bài báo hay nhất của phiên:

Phiên A: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÔNG CHUNG THỦY TRONG HÔN NHÂN - Tác giả: Trương Thành Hiệp, Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Phiên B: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU RIÊNG PHẦN (PLS-SEM) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CHẤP NHẬN MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Tác giả: Nguyễn Lý Kiều Chinh, Nguyễn Võ Phương Nguyên (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Phiên C: MÔ HÌNH DỰ BÁO KHÁCH HÀNG NGỪNG MUA SẮM TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ: MỘT NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM - Tác giả: Trần Ngọc Sơn (Chương trình Việt Nam – Hà Lan, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Quế Anh (Đại học Houston-Downtown), Trần Hà Quyên (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và Lê Văn Tòng (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Phiên D: GIỚI THIỆU VỀ THỐNG KÊ BAYES VÀ ỨNG DỤNG - Tác giả: Nguyễn Thành Cả (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Hội thảo kết thúc lúc 11h15.

----

T.N