logo

Khoa Toán - Thống kê hỗ trợ sinh viên trong điều kiện bị ảnh hưởng lũ lụt

29/10/2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn do bão và lũ lụt miền Trung, nhân dịp lễ chào K46, khoa TTK sẽ tiến hành xét trao 14 suất học bổng hỗ trợ học tập (10 suất từ quỹ Khuyến học của khoa và 4 suất từ số tiền hỗ trợ của cựu sinh viên TD32) cho sinh viên K44, K45 và K46 của Khoa

Đối tượng xét trao học bổng như sau:

  • Là sinh viên các tỉnh miền Trung và gia đình có bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ, lụt, bão vừa qua
  • Trong trường hợp số hồ sơ gửi về nhiều hơn số học bổng được trao, sinh viên được chọn trao học bổng dựa theo các tiêu chí sau:
    • Có giấy xác nhận của địa phương
    • Mức độ bị ảnh hưởng của  gia đình
    • Kết quả học tập (đối với K44, K45) hoặc kết quả trúng tuyển vào UEH (nếu là K46)
    • Chưa từng nhận các học bổng hỗ trợ khác

Các bạn sinh viên có nhu cầu vui lòng nộp hồ sơ theo mẫu và gửi email về cho cô Ảnh (anh_ttk@ueh.edu.vn) chậm nhất ngày 4/11/2020. Giấy xác nhận có đóng mộc đỏ cũng scan và gửi qua email kèm với đơn theo mẫu.

Mẫu đơn: http://sems.ueh.edu.vn/Uploads/2020/2020.mau-don-xin-xet-cap-hoc-bong.doc

T.N