logo

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC: 14h00 Thứ Ba ngày 09/05/2017, chủ đề "Một số nội dung trong khảo sát về người khuyết tật ở Việt Nam 2016"

03/05/2017

Sinh hoạt khoa học của khoa Toán - Thống kê

  • Chủ đề:  Một số nội dung trong khảo sát về người khuyết tật ở Việt Nam 2016
  • Báo cáo viên: TS Trần Văn Thắng
  • Lúc 14h00 ngày 09/05/2017 tại Văn phòng khoa Toán - Thống kê

Kính mời quý GV, NCS, Học viên và sinh viên quan tâm tham dự.