logo

Lớp kinh tế lương nâng cao (Phần 3)

01/12/2015

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 09 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp căn bản và lớp nâng cao phần 1

Liên hệ  về nội dung khóa học : Tuấn Anh ( 0909514660  ) hoặc anhttt@ueh.edu.vn

 

Buổi

Nội dung

 

1

Phương pháp tổng trị tuyệt đối nhỏ nhất( LAD  - Least Absolute Deviation)

-         Vấn đề ước lượng

-         Vấn đề kiểm định 

-         So sánh với phương pháp OLS

 

2

Phương pháp MLE (Maximum Likelihood Estimation)

-         Hồi quy tuyến tính đơn

-         Hồi quy tuyến tính bội

 

3

Phương pháp ước lượng Bayes

-         Hồi quy tuyến tính đơn

-         Hồi quy tuyến tính bội

 

4

Sample selection bias

-         Vấn đề ước lượng chệch do chọn mẫu

-         Khắc phục chệch do chọn mẫu

-         Phương pháp Heckman

 

5

Giới thiệu kỹ thuật ước lượng phi tham số (nonparametrics)

 

6

Giới thiệu kỹ thuật ước lượng bán-tham số (semiparametrics)

 

7

 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo và một số ứng dụng

 

8

 Phương pháp bootstrap và một số ứng dụng.

 

9

Các loại kiểm định

-         Likelihood ratio test

-         Wald test

-         Lagrange Multiplier test

 

 

Liên hệ ghi danh khóa họcGhi danh trực tiếp tại Số 36 đường Đào Duy Từ, P5, Q10 trong giờ hành chính

Điện thoại: 08 – 62646576 hoặc 0983141467 gặp cô HẰNG