logo

SEMINAR BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ: 08h40 ngày 05/05/2017 tại VPK Toán - Thống kê

05/05/2017

Chuỗi seminar bộ môn Toán kinh tế hàng tuần được tiếp tục với phần trình bày, thảo luận và thống nhất nội dung chương Hồi quy đơn theo chương trình tiên tiến quốc tế UEH. ThS Ngô Thị Tường Nam phụ trách phần báo cáo nội dung và ThS Phạm Trí Cao, trưởng bộ môn Toán kinh tế phụ trách phần thảo luận thống nhất chương trình

Nội dung chương này có nhiều đổi mới so với nội dung theo chương trình trước đây. Các kỹ thuật tính toán thủ công được bỏ qua, chương trình mới hướng tới sử dụng phần mềm để thực hiện các bước tính toán. Sinh viên cần nắm vững bản chất của hồi quy, về mối quan hệ nhân quả và diễn giải được ý nghĩa của kết quả hồi quy.

----

Tr Anh