logo

Seminar Khoa Toán - Thống kê "Application of the generalized additive model (GAM) in epidemiological studies"

03/11/2022

Nhằm mục tiêu chia sẻ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của chiều ngày 03/11/2022, tại phòng B1.1001, Khoa Toán-Thống kê đã tổ chức Seminar với chủ đề "Application of the generalized additive model (GAM) in epidemiological studies"

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Miên trình bày các hướng nghiên cứu về mô hình "the generalized additive model (GAM)"

 

----

N.T.N