logo

Seminar lúc 8h30 Thứ Năm ngày 03/5/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề:Hedge funds and market neutral investments

23/04/2018

  • Chủ đề : Hedge funds and market neutral investments
  • Người trình bày: ThS Lê Thị Hồng Hoa
  • Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 03/5/2018
  • Địa điểm : VPK-TTK

---

Tr Anh