logo

Seminar lúc 8h30 Thứ Năm ngày 17/5/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Một số vấn đề về tính chỉ số giá trong thực tế

10/05/2018

  • Chủ đề : Một số vấn đề về tính chỉ số giá trong thực tế
  • Người trình bày: TS Hà Văn Sơn
  • Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 17/5/2018
  • Địa điểm : VPK-TTK