logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 12/9/2017 : chủ đề "Hướng dẫn soạn thảo bài báo khoa học bằng LaTex"

12/09/2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu định dạng bài báo bằng LaTex, nội dung buổi sinh hoạt khoa học định kỳ của khoa Toán - Thống kê chiều ngày 12/9/2017 đã diễn ra với chủ đề "Hướng dẫn soạn thảo bài báo khoa học bằng LaTex". Người hướng dẫn là PGS. TS. Lê Xuân Trường. 

Trong phần đầu buổi seminar, thầy Lê Xuân Trường đã giới thiệu về LaTex cũng như những ưu nhược điểm của dạng văn bản này. Sau đó, các thành viên tham gia seminar được hướng dẫn thực hành soạn thảo một bài báo khoa học, chèn hình ảnh, bảng biểu, công thức cũng như tài liệu tham khảo bằng LaTex với phần mềm soạn thảo TexMaker. 

 

---

Tr Anh