logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 15/8/2017 : chủ đề "Giới thiệu hệ động lực trong kinh tế"

15/08/2017

Vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng khoa Toán - Thống kê, chuỗi sinh hoạt khoa học hàng tuần của khoa được tiếp tục với phần trình bày của PGS. TS. Lê Xuân Trường với chủ đề "Giới thiệu lý thuyết hệ động lực trong kinh tế". Đến tham dự buổi sinh hoạt khoa học có rất nhiều giảng viên của khoa Toán - Thống kê đến từ các bộ môn Toán cơ bản, bộ môn Toán kinh tế và bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu. Ngoài ra, còn có NCS. ThS. Lê Công Nhàn đến từ Đại học An Giang và NCS. ThS. Nguyễn Ngọc Trọng đến từ trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

PGS. TS. Lê Xuân Trường đã giới thiệu những khái niệm cơ bản có liên quan đến lý thuyết hệ động lực, các ví dụ minh họa và một số vấn đề trong nghiên cứu và ứng dụng hệ động lực trong kinh tế. 

Các thành viên tham dự buổi sinh hoạt khoa học cũng thảo luận và trao đổi các vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu mở rộng ứng dụng hệ động lực trong lĩnh vực kinh tế.

---

Tr Anh