logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 23/05/2017 : chủ đề "Lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong doanh nghiệp"

25/05/2017

Trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ vào chiều thứ Ba  ngày 23/05/2017 của khoa Toán - Thống kê, TS Huỳnh Thị Thu Thủy đã giới thiệu về lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong doanh nghiệp.  

Lý thuyết trò chơi là một nhánh của Toán ứng dụng, nghiên cứu nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó các đối thủ lựa chọn các hành động khác nhau để cố gắng làm tối đa kết quả nhận được. Bên cạnh việc giới thiệu những khái niệm cơ bản của Lý thuyết trò chơi, báo cáo viên cũng đã dẫn ra một số tình huống có thể ứng dụng lý thuyết trò chơi trong thực tiễn, đặc biệt là trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Các thành viên tham gia buổi sinh hoạt khoa học cũng thảo luận nhiều vấn đề thú vị xoay quanh các khái niệm của lý thuyết trò chơi và việc ứng dụng lý thuyết trò chơi trong thực tiễn.

----

Tr Anh