logo

SINH HOẠT KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH QUÝ II NĂM 2020

14/05/2020

Để chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt Tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ và nâng cao chất lượng luận án của mình, chiều ngày 14/05/2020 tại phòng A212 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM , Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi sinh hoạt học khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Thống kê

Để chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt Tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ và nâng cao chất lượng luận án của mình, chiều ngày 14/05/2020 tại phòng A212 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Thống kê.

Tham dự buổi sinh hoạt có TS. Hà Văn Sơn - Phụ trách Khoa Toán - Thống kê cùng các Tiến sĩ là hướng dẫn khoa học cho các nghiên cứu sinh và các nghiên cứu sinh chuyên ngành Thống kê. 

 

Tại buổi sinh hoạt, Khoa thực hiện góp ý đề tài luận án cuả NCS Lê Trung Kiên.

 

Tiếp đó, các NCS báo cáo tiến độ thực hiện luận án, thảo luận, trao đổi về các vấn đề vướng mắc khi thực hiện tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng khi thực hiện đều gặp phải khó khăn về hướng nghiên cứu của đề tài, phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp thống kê.... và lắng nghe các góp ý từ các Hướng dẫn khoa học.

Từ những trao đổi, thảo luận trên, Khoa sẽ tiếp tục tổ chức những buổi sinh hoạt định kỳ nhằm giúp NCS định hướng rõ cho đề tài, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện đề tài.

Hình ảnh buổi sinh hoạt

Đây là buổi sinh hoạt có ý nghĩa rất lớn đối với các NCS.

 

 ----

T.N