logo

Sinh viên khoa Toán - Thống kê đạt giải cao trong giải thưởng "NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ UEH" năm 2020

29/04/2020

Theo Quyết định số 913/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH năm 2020, khoa Toán - Thống kê có 07 đề tài đạt giải. Trong đó có 02 giải A, 02 giải B và 02 giải C.

Danh sách đề tài đạt giải cụ thể như sau:

 

STT

Giải

Tên công trình NCKH

Giảng viên hướng dẫn

Họ và tên tác giả

MSSV

Khoa/Viện đào tạo

1

A

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH VỊ CHỦNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NỘI CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GIÀY THỂ THAO

Hà Văn Sơn

Đỗ Nguyễn Thúy Diễm

31161023121

Toán - Thống kê

2

A

KIỂM ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA BONG BÓNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2006 ĐẾN 2019

Trần Thị Tuấn Anh

Châu Đỗ Nhật Hạ

31161024751

Toán - Thống kê

3

B

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thảo

Nguyên

Lê Thị Trang

31161020289

Toán - Thống kê

4

B

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG TÚI TỰ TIÊU HỦY CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hà Văn Sơn

Đỗ Vân Anh

31161020293

Toán - Thống kê

5

C

TÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHỨNG THỰC NỔI TIẾNG ĐỐI VỚI HÀNH VI MUA CỦA GIỚI TRẺ VỀ SẢN PHẨM THỜI TRANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Trần Hà Quyên

Trần Thảo Nhi

31161023797

Toán - Thống kê

6

C

MÔ HÌNH VECTOR AUTOREGRESSION, NEURAL NETWORK, COPULA VÀ CHỌN

LỰA VỚI TIÊU CHUẨN THÔNG TIN - ĐỀ XUẤT QUAN TRỌNG

CHO CẤU TRÚC PHỤ THUỘC VÀ DỰ BÁO

Trần Gia Tùng

Phạm Đỗ Bảo Ngọc

Đồng Thị Minh Anh

31161020310

31161020998

Toán - Thống kê

7

C

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN TRÊN SHOPEE

Nguyễn Văn Trãi

Lê Hồng Mỹ Duyên

Lư Kim Khánh

Trần Gia Linh

Trần Ngọc Phương Doanh

Trần Mỹ Loan

31181022874

31161021454

31181021759

31181020621

31181020005

Kinh doanh quốc tế - Marketing

 

Xin chúc mừng các sinh viên đạt giải cao trong giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2020

Xin chúc mừng quý thầy cô hướng dẫn sinh viên đạt giải.

---

Tr Anh

(Nguồn: phòng QLKH-HTQT)