logo

Sinh viên khoa Toán - Thống kê đạt thành tích cao tại giải thưởng Nhà kinh tế trẻ 2017

28/05/2017

Tại giải thưởng nhà kinh tế trẻ 2017, sinh viên khoa Toán - Thống kê đã đạt 3 giải A, 1 giải B và 3 giải C

Tại giải thưởng nhà kinh tế trẻ 2017, khoa TTK đã đạt 3 giải A, 2 giải B và 2 giải C. 

Danh sách đoạt giải cụ thể như sau

STT

Đề tài

Lớp

Giải

Người hướng dẫn

Sinh viên

1

Vận dụng phương pháp phân tích dữ liệu đa biến thế hệ hai để đánh giá tác động của lòng yêu nước kinh tế và chủ nghĩa quốc tế lên chủ nghĩa vị chủng của người tiêu dùng tại TP.HCM và ảnh hưởng của tác nhân này đến hành vi mua hàng nội

TD01 K39

A

ThS. Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Đỗ Thị Cúc

2

Mạng xãhội: Sựhình thành và duy trìvốn xã hội trong thế giới phẳng

TD01 K39

A

TS Hà Văn Sơn

Nguyễn Anh Lộc

3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đên lòng trung thành của người tiêu dùng đối với chợtruyền thống trên địa bàn Thành phốHồChíMinh

TD01 K39

A

TS Mai Thanh Loan

Nguyễn ThịThu Giang

4

Ứng dụng Mô hình Artificial Neural Network (ANN) vàlập trình ngôn ngữVisual Basic Applications (VBA) trong Kinh tế-Tài chính

TFK39

B

ThS Trần Gia Tùng

Huỳnh Công Nguyên

5

Tác động của tự do hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế: Trường hợp các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á

TFK39

B

ThS. Nguyễn Toàn Trí

Phạm Thị Thanh Ngân

6

Các yếu tố tácđộng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp: Tiếp cận theo phương pháp hồi quy phân vịvàhồi quy OLS

TFK39

C

TS. Huỳnh ThịThu Thủy

Nguyễn Thị Kiều Linh

7

Phân tích ảnh hưởng của căng thẳng trong công việc và động lực làm việc đến hiệu suất làm việc của nhân viên văn phòng tại TP.HCM

TD01 K40

C

ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

Nhóm sinh viên TD40

Đây là kết quả cao nhất của sinh viên TTK đạt được trong những năm gần đây.  Khoa sẽ có những kế hoạch nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên hơn nữa để duy trì và cải thiện thành tích trong những năm sau.

----

Tr Anh