logo

Sinh viên khoa Toán - Thống kê đạt thành tích cao tại giải thưởng Nhà kinh tế trẻ 2018

28/04/2018

Tại giải thưởng nhà kinh tế trẻ 2018, sinh viên khoa Toán - Thống kê đã xuất sắc đạt 1 giải A, 2 giải B và 2 giải C.

Danh sách đoạt giải cụ thể như sau

Giải

Tên đề tài

Lớp - Khóa

Người hướng dẫn

Sinh viên

A

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng giao dịch, chất lượng mối quan hệ  và lòng trung thành của khách hàng mua sắm trực tuyến

TD001 – K40

ThS Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Thị Như Hoa

B

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dòng Son ngoại của người tiêu dùng trên địa bàn Tp.HCM

TD001 – K40

TS Hà Văn Sơn

Chí Lục Mùi

B

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý tưởng khởi sự kinh doanh của sinh viên tại TPHCM

TD001 – K40

TS Hà Văn Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

C

Nghiên cứu nguyên nhân và ảnh hưởng của nghiện Smartphone đối với sinh viên chính quy trường Đại học Kinh tế TPHCM

TD001 – K40

ThS Hoàng Trọng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Như Hoa

Bùi Thị Thu Mỹ

C

Đo lường sự thích ứng văn hóa xã hội của trí thức trẻ nhập cư tại Tp.HCM

TD001 – K40

ThS Hoàng Trọng

Bùi Thị Thu Mỹ

 

 

---
Tr Anh