logo

Sinh viên UEH tranh tài trong cuộc thi Covid-19: Phía sau những con số và sự kiện

13/10/2020

Sáng ngày 11/10/2020, tại Hội trường B1.302 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Covid-19: phía sau những con số và sự kiện, thuộc Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế 2020 do Đoàn trường phát động.