logo

THẠC SĨ THỐNG KÊ KINH TẾ (MASTER OF ECONOMIC STATISTICS)

01/07/2020

Đào tạo chuyên gia nắm vững những kiến thức về kinh tế, kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức thống kê vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu độc lập và cập nhật các kiến thức khoa học thống kê của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đào tạo chuyên gia nắm vững những kiến thức về kinh tế, kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức thống kê vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu độc lập và cập nhật các kiến thức khoa học thống kê của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong ít các trường ở phía Nam có uy tín trong việc đào tạo ngành thống kê kinh tế ở bậc cử nhân và sau đại học. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình của các trường tiên tiến trên thế giới. Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Kinh tế lượng, các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến, khai thác dữ liệu kinh doanh, phân tích định lượng trong kinh doanh. Các kiến thức này sẽ được ứng dụng để phân tích và lập mô hình nghiên cứu giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế.

 

Đối tượng tham gia khoá học bao gồm :

- Những người đang làm việc hoặc dự định sẽ làm việc trong hệ thống thống kê Nhà nước như Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố, Chi cục Thống kê quận, huyện.

- Những người đang làm việc hoặc dự định sẽ làm việc tại các đơn vị, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu thị trường.

- Những người đang làm việc hoặc dự định sẽ làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động thống kê như các Bộ, Sở, Ban, Ngành…

- Những người đang làm việc hoặc dự định sẽ tham gia huấn luyện, đào tạo thống kê và nghiên cứu thị trường tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo.

 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại:

 • Các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường;
 • Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu thị trường;
 • Các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu;
 • Thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh và tiếp thị
 • Tham gia huấn luyện, đào tạo thống kê và nghiên cứu thị trường tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo.

Cụ thể, tại các công ty nghiên cứu thị trường, sinh viên tốt nghiệp, tùy theo sở trường và yêu cầu của công ty tuyển dụng, có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo.

Tại các công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận nghiên cứu thị trường độc lập (tương đương như một phòng chức năng), hay bộ phận nghiên cứu thị trường nội bộ thuộc phòng marketing, hay thuộc phòng kinh doanh, hay phòng bán hàng hay phòng R&D. Tại các công ty này, sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện nhiệm vụ tổ chức một cuộc nghiên cứu thị trường/ nghiên cứu kinh doanh hoàn chỉnh từ đầu đến cuối; hoặc phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan trong công ty để xây dựng yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm và lựa chọn các công ty nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của công ty; phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường được chọn để theo dõi và hỗ trợ việc thiết kế, triển khai thực hiện cuộc nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo đảm kết quả nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu thông tin để ra quyết định kinh doanh, quản trị hay đầu tư của công ty. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp có thể làm công việc đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh doanh tại các bộ phận khác nhau.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thực hiện việc khai thác kho dữ liệu khổng lồ tại các công ty có lượng dữ liệu rất lớn như các ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, công ty viễn thông, hãng hàng không, tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, các công ty kinh doanh bán lẻ dạng siêu thị có số lượng khách hàng lên đến hàng chục ngàn, hàng triệu người. Sinh viên tốt nghiệp có thể xây dựng, duy trì và khai thác các cơ sở dữ liệu (database) về bán hàng, về khách hàng, phục vụ cho việc hiểu hành vi khách hàng, khám phá các cách thức tiêu dùng, dự đoán thị trường, phục vụ công tác quản lý quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng, marketing trực tiếp. Sinh viên tốt nghiệp còn có thể xây dựng và phát triển hệ thống thông tin tiếp thị để khai thác tốt nhất các thông tin qua sự phối hợp giữa các nguồn dữ liệu nội bộ, dữ liệu nghiên cứu thị trường, dữ liệu thứ cấp.

Tại các tổ chức khác như các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận, sinh viên TN có thể làm công việc của một nghiên cứu viên hay của một chuyên viên dữ liệu và phân tích. Lĩnh vực nghiên cứu có thể là về các vấn đề xã hội, giáo dục, môi trường, kinh tế, đầu tư,

 

Sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc tại:

 • Các cơ quan thống kê từ trung ương đến địa phương như Tổng cục thống kê; cục thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng thống kê quận, huyện, thị xã
 • Các bộ phận thống kê trong các cơ quan chính quyền trung ương như các bộ, tổng cục …
 • Các bộ phận thống kê trong các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương như các sở, cục, ban ngành
 • Các bộ phận thống kê trong các cơ quan chính quyền địa phương cấp quận huyện thị xã
 • Các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương dến địa phương
 • Các tổ chức kinh tế xã hội phi chính phủ, phi lợi nhuận như các hội, hiệp hội chuyên ngành

Cụ thể, tại các cơ quan thống kê nhà nước sinh viên tốt nghiệp, có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: các phòng/bộ phận thống kê chuyên ngành, thống kê tổng hợp, nhập liệu, xử lý dữ liệu.

Tại các bộ phận thống kê trong các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội hay tổ chức khác, sinh viên tốt nghiệp, có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: thống kê tổng hợp, quản lý và khai thác dữ liệu, bộ phận nghiên cứu, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo.

 

Mô tả tóm tắt chương trình:

 

Ngành: Thống Kê Kinh Tế

Chuyên ngành: Thống Kê Kinh Tế

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Hướng đào tạo: Hướng thạc sĩ ứng dụng

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế theo hướng ứng dụng nhằm cung cấp cho xã hội những chuyên gia có trình độ cao về nghiên cứu và phân tích. Cụ thể, học viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện cuộc nghiên cứu, thu thập, mã hóa, xử lý, phân tích, đề xuất các giải pháp quản lý và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu về kinh tế - xã hội, thực hiện các công việc thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước từ trung ương đến địa phương, cũng như trong các doanh nghiệp, tổ chức.

 1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:
 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 

- Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý làm nền tảng để thực hiện các phân tích.

- Có kiến thức để thiết kế và tổ chức các cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên, thu thập dữ liệu phục vụ cho các cuộc nghiên cứu.

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích định lượng trong kinh doanh, quản lý chất lượng bằng thống kê. Có khả năng phân tích và lập các mô hình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả.

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu để xử lý các dữ liệu lớn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá và ra quyết định trong kinh doanh.

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn.

Kỹ năng

- Có khả năng xác định nhu cầu dữ liệu, thiết kế nghiên cứu và điều tra phục vụ nghiên cứu. Có khả năng xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu thứ cấp. Có khả năng phân tích và khai thác dữ liệu kinh doanh.

- Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra.

- Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong việc nắm bắt yêu cầu công việc từ các bên có liên quan. Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong việc giải quyết các nhu cầu phân tích kinh doanh. Có khả năng trình bày và diễn giải rõ ràng các kết quả phân tích.

- Có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

- Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

- Chuyên viên phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước.

- Thống kê viên trong hệ thống thống kê nhà nước.