logo

THÔNG BÁO: KHÓA HỌC NGẮN VỀ "SAMPLING DESIGN AND ANALYSIS" (31/8 - 01/9/2019)

24/07/2019

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC KHÓA HỌC NGẮN VỀ “SAMPLING DESIGN AND ANALYSIS” TẠI KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên khoa Toán – Thống kê, tiếp cận các công cụ nghiên cứu theo chuẩn thế giới, củng cố kiến thức và đẩy mạnh ứng dụng các công cụ thống kê trong nghiên cứu khoa học, khoa Toán – Thống kê tổ chức khóa học nhỏ về Thiết kế và phân tích chọn mẫu (Sampling Design and Analysis) với GS về từ trường Đại học Oregon Health and Science (Mỹ)

 

 1. NGƯỜI TRÌNH BÀY

  • PGS. Thuan Nguyen/ Associate Professor - Oregon Health & Science University-Portland, State University (OHSU-PSU) School of Public Health
  • GS. Jiming Jiang/ Professor of Statistics at the University of California, Davis
  •  
 2. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học giới thiệu các khái niệm cơ bản, kỹ thuật thực hành thiết kế khảo sát và phân tích mẫu. Các chủ đề cụ thể bao gồm

 • Giới thiệu về thiết kế mẫu thống kê, chẳng hạn như lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, lấy mẫu có hệ thống, lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, lấy mẫu cụm, lấy mẫu nhiều tầng.
 • Các kỹ thuật thiết kế mẫu nâng cao: trọng số xác suất, điều chỉnh trọng số, ước tính tỷ lệ và hồi quy; phương pháp ước tính phương sai từ các khảo sát phức tạp.
 • Phân tích dữ liệu phức tạp sẽ được minh họa bằng Stata
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. Giảng viên khoa Toán – Thống kê, Giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  2. Và tất cả GV, NCS, nhà nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên quan tâm đến nội dung khóa học
 2. ĐĂNG KÝ THAM DƯ

Giảng viên khoa Toán - Thống kê đăng ký  tham dự theo đường dẫn:

  https://docs.google.com/forms/d/1MYGUCoLkikIwPd6MXkeRxIICHneC5HSWTC2VCRnhaqI/edit

Giảng viên ngoài khoa Toán - Thống kê vui lòng đăng ký  tham dự theo đường dẫn:

https://docs.google.com/forms/d/1XLf3D58ZofeuKLK4Svum7oJeCij3F-V4sMhyyACqwLQ

Các đại biểu nếu có yếu cầu về chứng nhận tham gia khóa học, xin vui lòng đăng ký nhận chứng nhận theo đường link trên. Lệ phí cấp chứng nhận là 200.000đ. Chứng nhận sẽ được cấp cho Quý đại biểu đã đăng ký sau khi kết khóa học và hoàn thành việc nộp kinh phí.

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian: Từ 31/8/2019 đến 01/9/2019 (sáng + chiều).
  • Địa điểm : Phòng A204, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM.

----

Tr Anh