logo

Thông báo seminar lúc 8h00 ngày 21/03/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Mô hình lãi suất

22/03/2018

  • Nội dung: Mô hình lãi suất
  • Người trình bày: ThS Nguyễn Thị Ngọc Miên
  • Thời gian: 8h00 ngày 21/03/2018
  • Địa điểm: VPK Toán - Thống kê