logo

Thông báo seminar lúc 8h30 ngày 05/4/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Một trường hợp tồn tại duy nhất nghiệm cho phương trình tiến hóa

29/03/2018

  • Nội dung:  Một trường hợp tồn tại duy nhất nghiệm cho phương trình tiến hóa
  • Người trình bày: TS Phạm Hồng Danh
  • Thời gian: 8h30 ngày 05/4/2018
  • Địa điểm: VPK Toán - Thống kê

----

Tr Anh