logo

Thông báo seminar lúc 8h30 ngày 12/4/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Một số vấn đề trong nhập môn Toán tài chính

10/04/2018

  • Nội dung:  Một số vấn đề trong nhập môn Toán tài chính
  • Người trình bày: ThS Hoàng Thị Diễm Hương
  • Thời gian: 8h30 ngày 12/4/2018
  • Địa điểm: VPK Toán - Thống kê