logo

Thông báo seminar lúc 8h30 ngày 19/4/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Benfordʼs Law as a Bridge between Statistics and Accounting

16/04/2018

  • Nội dung:  "Benfordʼs Law as a Bridge between Statistics and Accounting"
  • Người trình bày: Trần Thị Tuấn Anh
  • Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 19/4/2018
  • Địa điểm: VPK Toán - Thống kê.