logo

THÔNG BÁO TRAO GIẢI "NHÓM BẠN CÙNG TIẾN" - NĂM 2019 VÀ TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG "NHÓM BẠN CÙNG TIẾN" - NĂM 2020

14/03/2020

 Trong học kỳ cuối năm 2010, BCN khoa Toán - Thống kê đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên khoa TTK đã tổ chức hoạt động nhóm bạn cùng tiến để hỗ trợ việc học tập môn Đại số tuyến tính và Giải tích 1.

Hoạt động sau khi tổng kết sẽ trao giải cho 3 nhóm có điểm trung bình Đại số tuyến tính và 3 nhóm có điểm trung bình Giải tích 1 cao nhất.

Đến nay, kết quả học tập của HKC2019 đã có và các nhóm đoạt giải như sau:

 

MÔN GIẢI TÍCH 1

🥇Nhất Giải tích: Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương+ Trần Hương Giang + Bùi Nguyễn Thy Trâm

🥈Nhì Giải Tích: Nguyễn Thị Hiền + Hồ Thị Tuyết Sương + Bùi Vĩnh Phúc + Nguyễn Phạm Phước Sang

🥉Ba Giải Tích: Bùi Lương Thúy Huyền + Võ Thị Khả Tú + Trần Phạm Minh Hương + Trần Thị Mai Thu

MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

🥇Nhất ĐSTT: Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương + Trần Hương Giang + Bùi Nguyễn Thy Trâm

🥈Nhì ĐSTT: Bùi Lương Thúy Huyền + Võ Thị Khả Tú + Trần Phạm Minh Hương + Trần Thị Mai Thu

🥉Ba ĐSTT: Nguyễn Thị Hiền + Hồ Thị Tuyết Sương + Bùi Vĩnh Phúc + Nguyễn Phạm Phước Sang

 

Ban tổ chức trân trọng chúc mừng các nhóm đạt giải với kết quả học tập tốt.

Trong học kỳ đầu năm 2020, hoạt động NHÓM BẠN CÙNG TIẾN của sinh viên ngành Toán kinh tế Khóa 45 vẫn tiếp tục với môn Lý thuyết xác suất và Giải tích 2. Danh sách các nhóm vẫn như cũ.

Các nhóm đăng ký mới thì thực hiện đăng ký bổ sung với Đoàn TN và HSV khoa TTK

BCN khoa TTK thân chúc các bạn  sức khỏe, và vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các bài học online.

---

Tr Anh