logo

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO NĂM 2020 CỦA KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

26/05/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

CHỦ ĐỀ: CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI  CHÍNH

Tháng 10 năm 2019

 

 1. MỤC ĐÍCH

Tiếp nối chuỗi hội thảo hàng năm của khoa Toán – Thống kê nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy của đội ngũ giảng viên, cũng như cập nhật các công cụ toán – thống kê hiện đại cũng như giới thiệu các kỹ thuật xử lý dữ liệu mới và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính, khoa Toán – Thống kê  tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI  CHÍNH”.

 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO
 1. Chủ đề chung:

Tiếng Việt: Công cụ toán – thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài  chính

 1. Đối tượng tham gia viết bài
  • Giảng viên khoa Toán – Thống kê
  • Giảng viên trong và ngoài UEH
  • Các nhà nghiên cứu quan tâm
  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên quan tâm
 2. Nội dung chính của hội thảo

Bài viết tham gia hội thảo có thể bao gồm các nội dung sau:

 • Các tổng quan lý thuyết về các công cụ toán – thống kê và ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế - tài chính;
 • Giới thiệu các công cụ toán học có thể ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế hoặc là kiến thức nền hỗ trợ cho các kỹ thuật xử lý dữ liệu hiện đại;
 • Giới thiệu các công cụ hoặc các công cụ xử lý dữ liệu mới trong thống kê, kinh tế lượng nói riêng hoặc các phân tích dữ liệu nói chung;
 • So sánh giữa các công cụ toán – thống kê, phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp và đề xuất tình huống áp dụng;
 • Ứng dụng các công cụ toán – thống kê trong nghiên cứu kinh tế - tài chính;
 • Hoặc bất kỳ nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.
 1. QUY ĐỊNH BÀI VIẾT
 • Bài viết được viết theo mẫu bài viết (template) do BTC quy định. Kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; dãn dòng 1,3 và dãn đoạn trên dưới 6pt; bài viết không chia cột;  canh lề đều hai phía (justify). Mẫu bài viết tải về theo đường dẫn sau

https://drive.google.com/file/d/1uMlvRvMsML35WVVi9dNOm0gfopFvgdf4/view?usp=sharing

 • Bài viết được định dạng như một bài báo khoa học, tối thiểu 3000 từ và không quá 10000 từ (không kể tóm tắt, hình vẽ, phụ lục và tài liệu tham khảo);
 • Công thức  soạn thảo bằng Mathtype, không dùng Microsoft equation, không chụp hình công thức từ các bài viết hoặc tài liệu khác.
 • Bài viết ở dạng .doc hoặc .docx để thuận lợi khi biên tập kỷ yếu (không dùng Latex hoặc pdf);
 • Bài viết có thể được viết tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 • Bài tham gia hội thảo gửi về địa chỉ email : hoithaoTTK@gmail.com
 1. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Kết quả dự kiến của hội thảo

 • Hội thảo dự kiến lựa chọn các bài viết có chất lượng để xuất bản làm kỷ yếu. Kỷ yếu được xuất bản trực tuyến và có mã ISBN.
 • Kỷ yếu sẽ được xuất bản online.
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
  • Giảng viên khoa Toán – Thống kê
  • Giảng viên trong và ngoài UEH
  • Các nhà nghiên cứu quan tâm
  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên quan tâm
 2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
  • Thời gian hội thảo dự kiến: Thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020
  • Địa điểm:      Cơ sở B Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

                     Số 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Các mốc thời gian quan trọng khác của hội thảo gồm:
 • Hạn cuối nhận bài viết:                     Ngày 15 tháng 07 năm 2020
 • Ngày thông báo kết quả bài viết:      Ngày 15 tháng 08 năm 2020
 • Ngày hội thảo                                   Ngày 16 tháng 10 năm 2020