logo

Về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

02/12/2020

Kính gửi: Toàn thể viên chức, người lao động và người học

 

       Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

  1. Khi vào Trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; hạn chế tụ tập đông người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Thực hiện tốt “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

  2. Khi triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 phải thông báo ngay cho Trạm Y tế (Email: yte@ueh.edu.vn; điện thoại: 028.38296571, 028.38531105, 0917239019) và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; không được đến Trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

  3. Viên chức, người lao động các đơn vị thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người học và khách phải thực hiện đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

  4. Trạm Y tế phối hợp với Văn phòng trường, Phòng Cơ sở vật chất thực hiện đo thân nhiệt đối với viên chức, người lao động, người học và khách vào Trường; thường xuyên trực theo dõi các diễn tiến của dịch để tham mưu cho lãnh đạo Trường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường.

  5. Ban Quản lý ký túc xá thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho sinh viên nội trú tại ký túc xá.

  6. Phòng Marketing - Truyền thông phối hợp với Văn phòng trường, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện công tác tuyên truyền cho viên chức, người lao động, người học việc phòng, chống dịch Covid-19.

       Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Các đơn vị quản lý đào tạo, các khoa/viện đào tạo thông tin cho người học được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
GS.TS. Sử Đình Thành