logo

UEH – Top 5 trường đại học Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về thành tích công bố quốc tế

15/01/2021

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI và SCIE năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giữ vị trí Top 5 trường đại học Việt Nam công bố trên tạp chí quốc tế nhiều nhất, với 224 bài báo.

Nguồn tin:  https://ueh.edu.vn/tin-tuc/ueh-%E2%80%93-top-5-truong-dai-hoc-viet-nam-duoc-bo-giao-duc-va-dao-tao-khen-thuong-ve-thanh-tich-cong-bo-quoc-te_56252

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI và SCIE năm 2020. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thuộc Top 5 trường đại học Việt Nam công bố trên tạp chí quốc tế nhiều nhất theo danh mục trên với 224 bài báo, xếp sau đại học đa ngành và 03 đại học vùng. So với năm 2019, số bài báo được công bố quốc tế của UEH tăng gấp 2,73 lần và tăng liền 5 hạng (top 10 năm 2019). Bên cạnh các trường đại học đa ngành và các trường đại học khối ngành kỹ thuật, sư phạm, thành tích này thể hiện nỗ lực rất lớn của nhà trường, để giữ vững vị trí hàng đầu về công bố quốc tế trong các trường đại học khối ngành kinh tế Việt Nam những năm gần đây.

Ngoài ra, theo báo cáo tổng kết năm 2020, UEH có 380 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, bao gồm các bài báo trong các danh mục ISI, Scopus và ABDC (hạng B trở lên). Trong năm 2020, UEH cũng có 271 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm.