logo

Chuỗi sinh hoạt khoa học - khoa Toán - Thống kê năm 2018

29/12/2018

DANH SÁCH BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC TTK - NĂM 2018

KỶ YẾU CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TTK

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Người báo cáo

Ghi chú

1

15/3/2018

VPK

Hedonic regression

Trần Thị Tuấn Anh

 

2

21/3/2018

VPK

Mô hình lãi suất

Nguyễn Thị Ngọc Miên

 

3

29/3/2018

VPK

Mô hình ARDL

Bùi Thị Lệ Thủy

 

4

5/4/2018

VPK

Một trường hợp tồn tại duy nhất nghiệm cho phương trình tiến hóa

Phạm Hồng Danh

 

5

12/4/2018

VPK

Một số vấn đề về nhập môn Toán tài chính

Hoàng Thị Diễm Hương

 

6

19/4/2018

VPK

Benfordʼs Law as a Bridge between Statistics and Accounting"

Trần Thị Tuấn Anh

 

7

25/4/2018

VPK

Phương pháp Hold Out Period trong dự báo thống kê

Võ Thị Lan

 

8

03/05/2018

VPK

Hedge funds and market neutral investments

Lê Thị Hồng Hoa

 

9

10/05/2018

VPK

Lập mô hình trong tài chính và bảo hiểm

Phạm Trí Cao

 

10

17/05/2018

VPK

Một số vấn đề về tính chỉ số giá tiêu dùng trong thực tế.

Hà Văn Sơn

 

11

22/05/2018

A204

Khai thác bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS)

Hoàng Trọng

 

12

24/05/2018

VPK

Thị trường chứng khoán phái sinh

Dương Tấn Khoa (Khoa NH)

 

13

25/5/2018

VPK

Giới thiệu phần mềm SPSS Modeler – Data preparation

Nguyễn Thảo Nguyên

 

14

14/06/2018

VPK

Thống kê áp lực sự quá tải về dân số tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn Tp.HCM

Nguyễn Văn Trãi

 

15

12/7/2018

VPK

Mô hình ARCH/GARCH

Nguyễn Thành Cả

 

16

19/7/2018

VPK

Vấn đề đặt giả thuyết thống kê

Nguyễn Thành Cả

 

17

2/8/2018

VPK

Đồng liên kết và VECM

Ngô Thị Tường Nam

 

18

16/8/2018

VPK

Life contingencies - Buổi 01

Bùi Thị Lệ Thủy

 

19

6/9/2018

VPK

Ứng dụng định lí cân bằng Nash: Một vài phân tích trong kinh tế

Nguyễn Toàn Trí

 

20

4/10/2018

VPK

Lược đồ Lexis và ứng dụng để lập bảng sống

Nguyễn Văn Trãi

 

21

11/10/2018

VPK

Cây quyết định

Nguyễn Thảo Nguyên

 

22

18/10/2018

VPK

Hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân

Hoàng Thị Diễm Hương

 

23

25/10/2018

VPK

Sử dụng công cụ phái sinh cho thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam

Huỳnh Thị Thu Thủy

 

24

1/11/2018

VPK

Neural network and kolmogorov theorem

Trần Gia Tùng

 

25

8/11/2018

VPK

Investor Sentiment and Risks

Lê Thị Hồng Hoa

 

26

15/11/2018

VPK

Biến phụ thuộc nhị phân và các kiểm định sau ước lượng

Hoàng Thị Diễm Hương

 

27

22/11/2018

VPK

Value At Risk Models In Finance

Nguyễn Toàn Trí

 

28

VPK

Chỉ số hạnh phúc

Võ Thị Lan

 

29

29/11/2018

VPK

Chỉ số phát triển con người (HDI)

Võ Thị Lan

 

30

13/12/2018

VPK

Introduction To Market Risk In Stock Investments

Nguyễn Toàn Trí

 

31

VPK

Conjoint Analysis For Product Design

Trần Hà Quyên

 

32

17/12/2018

VPK

Thị trường chứng khoán phái sinh và hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Lê Thị Hồng Hoa

 

33

Using Syntax in SPSS for Data Analysis

Trần Hà Quyên

 

CÁC BUỔI SEMINAR - BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

 

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Người báo cáo

Ghi chú

1

28/3/2018

VPK

Chương 16: Mô hình hệ phương trình đồng thời

Phạm Trí Cao

 

2

6/4/2018

VPK

Chương 17: Các mô hình Probit, Logit và Tobit

Ngô Thị Tường Nam

 

3

12/4/2018

VPK

Giới thiệu nội dung môn học TTC

Hoàng Thị Diễm Hương

 

4

13/4/2018

VPK

Chương 17 (tt): Mô hình hồi quy Poisson, mô hình bị kiểm duyệt và mô hình xén cụt

Ngô Thị Tường Nam

 

5

20/4/2018

VPK

Các chủ đề chuỗi thời gian nâng cao

Hoàng Thị Diễm Hương

 

6

27/4/2018

VPK

VẤN ĐỀ THỰC HÀNH MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thành Cả

 

7

4/5/2018

VPK

VẤN ĐỀ THỰC HÀNH MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM (tt)

Nguyễn Thành Cả

 

8

2/8/2018

VPK

Đồng liên kết và VECM

Ngô Thị Tường Nam

 

9

21/8/2018

VPK

Survival Model

Bùi Thị Lệ Thủy

 

10

14/9/2018

VPK

Chương 1 và 2 sách Loss Models: Mô hình hóa và Biến ngẫu nhiên

Phạm Trí Cao

 

11

21/9/2018

VPK

Chương 3 sách LTAM

Nguyễn Thị Ngọc Miên

 

12

12/10/2018

VPK

Chương 3 sách Loss Models: Các định lượng cơ bản của phân phối. Mô men, Phân vị, Hàm sinh và Tổng của các biến ngẫu nhiên

Phạm Trí Cao

 

13

19/10/2018

VPK

Insurance Benefits

Bùi Thị Lệ Thủy

 

14

15/11/2018

VPK

Mô hình với biến phụ thuộc nhị phân

Hoàng Thị Diễm Hương

 

15

16/11/2018

VPK

Chương 3 sách Loss Models: Đuôi của phân phối

Phạm Trí Cao

 

16

23/11/2018

VPK

Insurance Benefits (tt)

 Bùi Thị Lệ Thủy

 

 

CÁC BUỔI SEMINAR - BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN

 

STT

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Người báo cáo

Ghi chú

1

4/11/2018

VPK

Báo cáo 1: Một số ý nghĩa kinh tế trong phương pháp nhân tử Lagrange ( hệ số nhân tử Lamda, hàm cầu Marshall, hàm cầu Hicks)

Đào Bảo Dũng

 

Báo cáo 2: Đánh giá một số mudul của phép biến hình á bảo giác lên hình tròn bị cắt theo những cung tròn đồng tâm

 

Ngô Trấn Vũ

 

2

11/11/2018

VPK

Báo cáo 1: Một vài kết quả của hàm thuần nhất dương và áp dụng trong hàm năng suất Cobb – Douglas

Đào Bảo Dũng

 

Báo cáo 2: Các bài toán ngược tuyến tính ( bài toán ngược tổng quát, toán tử compact, biểu diễn giá trị riêng kì dị của toán tử compact )

Phan Ngô Tuấn Anh

 

3

18/11/2018

VPK

Báo cáo 1: Đánh giá chặn dưới của góc mở trong phép biến hình á bảo giác lên hình tròn bị cắt theo những cung tròn đồng tâm

Ngô Trấn Vũ

 

Báo cáo 2: Vai trò của đại số tuyến tính trong vec tơ dừng của một hệ trạng thái và một vài áp dụng thực tiễn

Đào Bảo Dũng

 

Báo cáo 3: Một vài vấn đề về chính quy hóa ( Phần 1: biểu diễn giá trị riêng chặt cụt, Chính quy hóa Tikhonov)

Phan Ngô Tuấn Anh

 

4

25/11/2018

VPK

Báo cáo 1: Một vài vấn đề về chính quy hóa ( Phần 2: Điều kiện nguồn, chính quy hóa tiệm cận, Bước lặp Landweber và Chính quy hóa bằng biến phân

Phan Ngô Tuấn Anh

 

Báo cáo 2: Một bài toán tối ưu cho phép biến hình K – á bảo giác

Ngô Trấn Vũ