logo

Khai giảng lớp chuyên đề "Thống kê Bayes" do GS Nabendu Pal (University of Louisiana at Lafayette) giảng dạy

13/10/2018

Buổi sáng ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại phòng A103, lớp chuyên đề "Thống kê Bayes" do GS Nabendu Pal (University of Louisiana at Lafayette) giảng dạy.

Khóa học sẽ kéo dài trong 6 buổi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10/2018 tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Một số hình ảnh của lớp học