logo

Lớp kinh tế lượng nâng cao (Phần 1)

22/03/2017

Trung tâm phân tích dữ liệu, khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

LỚP KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO (1)

  Số buổi  : 09 buổi

  Học phí : (Liên hệ)

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp kinh tế lượng căn bản

Lớp được mở định kỳ hàng tháng hoặc mở theo yêu cầu khi học viên có đủ nhóm 10 người

Liên hệ ghi danh khóa học:  

 • Minh Trường - Thư ký trung tâm - 0932476792 hoặc email letruong100292@gmail.com
 • Chị Hằng - Thư ký trung tâm - 0983141467 

Nội dung chính của khoá học nâng cao 1 như sau

Buổi

Nội dung

 

1

Hồi quy với dữ liệu dạng bảng (panel data)

 • Pooled regression
 • Mô hình FEM (Fixed effect model)
 • Mô hình REM ( Random effect model)
 • Kiểm định Hausman và một số kiểm định khác.

 

2

 • Mô hình dữ liệu bảng một chiều và hai chiều
 • Kiểm định và xử lý phương sai thay đổi với dữ liệu bảng
 • Kiểm định và xử lý phương sai thay đổi với dữ liệu bảng

 

3

 • Mô hình SUR
 • Mô hình và các kiểm định liên quan

 

4

 • Hệ phương trình đồng thời  SEM
 • Phương pháp hồi quy 3 bước 3SLS

 

5

 • Phương pháp GMM (Generalized Method of Moment)
 • Các kiểm định liên quan 

 

6

 • Mô hình dạng bảng động
 • Phương pháp GMM với mô hình dạng bảng động
 • Difference GMM và System GMM

 

7

Mô hình với biến phụ thuộc rời rạc

 • Mô hình xác suất tuyến tính (LPM)
 • Mô hình Probit
 • Mô hình Logit
 • Kiểm định mô hình và tính toán tác động biên (marginal effect)

 

8

Mô hình với biến phụ thuộc rời rạc

 • Mô hình multinominal logit/probit
 • Mô hình ordered logit/probit
 • Kiểm định mô hình và tính toán Marginal effect

 

9

 • Dữ liệu xen cụt và dữ liệu bị kiểm duyệt
 • Mô hình Tobit