logo

TẬP HUẤN HỌC LIỆU MỞ CỦA MÔN HỌC THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH VÀ KINH TẾ VỚI NHÀ XUẤT BẢN CENGAGE

01/03/2017

Giáo trình "Thống kê trong Kinh doanh và kinh tế" được Trường Đại học Kinh tế TPHCM mua bản quyền và chuyển ngữ thành tiếng Việt nhằm làm giáo trình học tập cho học phần Thống kê ứng dụng trong Kinh doanh và Kinh tế theo chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Tài liệu do ThS Hoàng Trọng làm chủ biên dịch.

Ngày 20/02/2017, nhà xuất bản Cengage kết hợp cùng Khoa Toán - Thống kê đã có một buổi tập huấn về việc sử dụng nguồn học liệu mở đi kèm với giáo trình này cho các GV trong khoa.

Tại buổi tập huấn, đại diện của nhà xuất bản Cengage đã giới thiệu về nguồn học liệu mở đi kèm với giáo trình "Thống kê trong Kinh doanh và kinh tế" và cách thiết kế bài tập và bài kiểm tra trực tuyến cho các học viên có sử dụng giáo trình gốc

Các giảng viên cũng đã thảo luận sôi nổi về những nội dung thiết thực mà nguồn học liệu mở mang lại cho việc giảng dạy và học tập môn Thống kê ứng dụng trong Kinh doanh và Kinh tế.

----

AnhTTT