logo

THÔNG BÁO: Lịch sinh hoạt nghiên cứu sinh khoa TTK vào lúc 8h00 ngày 04 tháng 6 năm 2017 tại phòng A212

04/05/2017

Khoa Toán  - Thống kê thông báo đến các anh chị NCS ngành Thống kê lịch sinh hoạt NCS định kỳ như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2017
  • Địa điểm: Phòng A212, trường Đại học Kinh tế TPHCM, số 59c Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM

NCS làm việc với GV hướng dẫn và chuẩn bị bài trình bày, in 10 bản nộp trước 1 tuần tại Văn phòng khoa TTK.

Trân trọng

BCN Khoa TTK