logo

Thông báo seminar lúc 8h30 Thứ Năm ngày 26/4/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Phương pháp Holdout Period trong dự báo thống kê

19/04/2018

  • Chủ đề : Phương pháp Holdout Period trong dự báo thống kê
  • Người trình bày: ThS Võ Thị Lan
  • Thời gian: 8h30 Thứ Năm ngày 26/4/2018
  • Địa điểm : VPK TTK

---

Tr Anh