logo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021: Đón đầu Big Data - Sự lên ngôi của các ngành học thống kê phân tích

20/03/2021

Nguồn bài viết https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-2021-don-dau-big-data-su-len-ngoi-cua-cac-nganh-hoc-thong-ke-phan-tich-56717

CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021 CỦA KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
✅ Khoa Toán - Thống kê với những chuyên ngành "ghi dấu thương hiệu":
🔶 Làm chủ dữ liệu, tiên liệu mọi thành công (chuyên ngành Thống kê kinh doanh, thuộc ngành Thống kê kinh tế)

chuyên ngành Thống kê kinh doanh là sự kết hợp độc đáo giữa lĩnh vực thống kê và lĩnh vực kinh doanh/marketing. Người học có khả năng thiết kế và thực hiện các điều tra thống kê, xử lý, phân tích và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu cũng như phân tích và khai thác cơ sở dữ liệu về kinh tế, xã hội và kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê kinh doanh có thể làm việc tại các công ty nghiên cứu thị trường; các doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ như: nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động, ngân hàng, bảo hiểm, chuỗi bán lẻ, tổ chức bán hàng online, công ty theo dõi truyền thông; hệ thống thống kê nhà nước như các cục thống kê tỉnh thành phố, các chi cục thống kê quận huyện. Trong những năm vừa qua, sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này luôn được các doanh nghiệp/tổ chức ưu tiên tuyển dụng.

🔶 Biến rủi ro thành cơ hội sinh lợi vượt trội (chuyên ngành Toán tài chính, thuộc ngành Toán kinh tế)
Chuyên ngành Toán tài chính (Financial mathematics) còn được gọi là Kỹ thuật tài chính (Financial engineering) hay Tài chính tính toán (Computational Finance) cung cấp các công cụ và kiến thức từ lĩnh vực tin học, thống kê, toán ứng dụng để giải quyết các bài toán tài chính. Sau khi học xong chương trình chuyên ngành Toán tài chính, người học có thể làm việc tại các ngân hàng; các quỹ đầu tư; các công ty tài chính; bảo hiểm; chứng khoán; các tổ chức định chế tài chính
🔶 Trở thành chuyên viên Định phí - trái tim của các công ty bảo hiểm và là nhân sự quan trọng của các doanh nghiệp trong phân tích và quản trị rủi ro (chuyên ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, thuộc ngành Toán kinh tế)
Chuyên ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm là một chuyên ngành hấp dẫn thuộc lĩnh vực toán ứng dụng trong tài chính - bảo hiểm. Nó đóng vai trò trung tâm trong các chương trình an ninh tài chính của xã hội và các biện pháp bảo vệ tài chính trong cuộc sống cá nhân. Bên cạnh các công ty bảo hiểm, tư vấn, cơ hội việc làm của các chuyên gia định phí bảo hiểm còn rộng mở ở các lĩnh vực khác như lập kế hoạch hưu trí, quản lý rủi ro trong các định chế tài chính, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, CĐ và viện nghiên cứu. Tại Việt Nam, sự bùng nổ của thị trường tài chính trong những năm gần đây khiến nhu cầu về chuyên gia phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm càng trở nên cấp thiết hơn, nền công nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam thật sự đang rất “khát” nhân sự định phí.

---

Tr Anh