logo

Các công trình khoa học đã công bố của giảng viên khoa Toán - Thống kê

22/04/2017

Khoa Toán - Thống kê không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu khoa học công bố của khoa không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng.

 

1. Năm 2016

2. Năm 2015

3. Năm 2014

4. Năm 2013

 

 

1. Năm 2016

 

1.      BÀI BÁO QUỐC TẾ

 

STT

Tên bài báo

Giảng viên

Thông tin công bố

1

Fredholm alternative for the second order differential operator associated to a class of boundary conditions

Lê Xuân Trường

Bài đăng tạp chí hạng C thuộc ABCD hoặc đăng trên tạp chí quốc tế (ISSN)

2

TOPOLOGICAL STRUCTURE OF SOLUTION SET FOR A CLASS OF FRACTIONAL NEUTRAL EVOLUTION EQUATIONS ON THE HALF-LINE

Lê Xuân Trường

Bài đăng ISI, Scopus Q1, A, A* thuộc ABCD

3

ON A FRACTIONAL DIFFERENTIAL INCLUSION WITH INTEGRAL BOUNDARY CONDITION IN BANACH SPACES

Lê Xuân Trường

Bài đăng ISI, Scopus Q1, A, A* thuộc ABCD

4

EXISTENCE OF SOLUTIONS TO THREE-POINT BOUNDARY-VALUE PROBLEMS AT RESONANCE

Lê Xuân Trường

Bài đăng ISI, Scopus Q1, A, A* thuộc ABCD

5

On a class of nonlinear heat equations with viscoelastic term

Lê Xuân Trường

Bài đăng ISI, Scopus Q1, A, A* thuộc ABCD

6

Teaching Statistics: School and Social Reality

Võ Thị Lan

Bài đăng tạp chí hạng C thuộc ABCD hoặc đăng trên tạp chí quốc tế (ISSN)

7

On Necessary Optimality Conditions for Nonsmooth Vector Optimization Problems with Mixed Constraints in Infinite Dimensions

Nguyễn Đình Tuấn

Bài đăng ISI, Scopus Q1, A, A* thuộc ABCD

 

2.      BÀI BÁO TRONG NƯỚC

 

STT

Tên bài báo

Giảng viên

Thông tin công bố

1

Phân tích chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu và nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh bằng hồi quy phân vị

Hà Văn Sơn

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận 1đ

2

Xác định hiệu ứng da cừu trong tiền lương ở Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận (khác)

3

Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận (khác)

4

Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị

Trần Thị Tuấn Anh

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận 1đ

5

Tính thời vụ và dự báo khách quốc tế đến Việt Nam theo mô hình nhân

Nguyễn Văn Trãi

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận (khác)

6

Để du lịch TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững

Nguyễn Văn Trãi

Bài đăng tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN công nhận (khác)

 

3.      BÀI THAM GIA HỘI THẢO

 

STT

Tên bài báo

Giảng viên

Thông tin công bố

1

Mô hình Solow với tốc độ tăng trưởng lao động thay đổi theo thời gian

Bùi Thị Lệ Thủy

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

2

Đo lường tài sản thương hiệu trường đại học kinh tế tp.hcm theo nhận thức của sinh viên đang theo học

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

3

Hướng phát triển đào tạo chuyên ngành thống kê yêu cầu đổi mới đào tạo thống kê từ nhu cầu xã hội

Hà Văn Sơn

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

4

Nghiên cứu tác động giá dầu và sản lượng điện đến tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam

Hà Văn Sơn

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

5

Phân tích nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận nghèo đa chiều

Hà Văn Sơn

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

6

Tiếp cận giáo dục của cư dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh

Hà Văn Sơn

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

7

Chuyển đổi mô hình xóa đói giảm nghèo từ đơn chiều sang đa chiều ở Việt Nam

Hà Văn Sơn

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

8

Đo lường tài sản thương hiệu trường đại học kinh tế tp.hcm theo nhận thức của sinh viên đang theo học

Hoàng Trọng

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

9

Hướng phát triển đào tạo chuyên ngành thống kê yêu cầu đổi mới đào tạo thống kê từ nhu cầu xã hội

Hoàng Trọng

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

10

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nghiên cứu thị trường tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Trọng

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

11

Nghiên cứu mối quan hệ giữa hạnh phúc và kết quả học tập

Nguyễn Thảo Nguyên

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

12

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi du lịch sinh thái của du khách Việt Nam

Nguyễn Thảo Nguyên

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

13

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SẴN LÒNG MUA HÀNG HOÁ NƯỚC NGOÀI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM.

Nguyễn Thị Ngọc Miên

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

14

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phản ứng thái quá?

Nguyễn Thị Ngọc Miên

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

15

Undergraduate Students’ Perception about Pursuing Master Education and Enrolling into a Master Program: A Case Study from the University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam

Trần Hà Quyên

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

16

Does conditional capital asset pricing model explain stock returns in emerging markets?

Trần Thị Tuấn Anh

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

17

Ứng dụng hồi quy không gian với mô hình dạng bảng động để kiểm định đường cong Kuznets môi trường ở Đông Nam Á

Trần Thị Tuấn Anh

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

18

Những phản ứng của giá cổ phiếu với sự kiện Việt Nam ký kết Hiệp định TPP: Tiếp cận bằng phương pháp phân tích sự kiện

Trần Thị Tuấn Anh

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

19

Kiểm định sự hội tụ thu nhập giữa các tỉnh thành ở Việt Nam bằng hồi quy không gian

Trần Thị Tuấn Anh

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

20

Giảng dạy thống kê tai khoa Toán - Thống kê trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Võ Thị Lan

Kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc bài tham luận được công bố toàn văn trên website (có ISBN)

 

4.      HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

STT

Tên bài báo

Giảng viên

Thông tin công bố

1

Ứng dụng kỹ thuật khai thác dữ liệu để phân tích hành vi mua hàng và dự báo xu hướng tiêu dùng smartphone trong tương lai, tại Hệ thống siêu thị bán lẻ Viễn Thông A

Hoàng Trọng

Hướng dẫn SV NCKH - Nhà kinh tế trẻ

2

Đo lường tài sản thương hiệu dự trên mối quan hệ khách hàng: Trường hợp siêu thị bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thảo Nguyên

Hướng dẫn SV NCKH - Nhà kinh tế trẻ

3

Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Hướng dẫn SV NCKH - Nhà kinh tế trẻ

4

Chiến lược thuế trong các doanh nghiệp niêm yết và mối quan hệ hai chiều giữa hành vi thuế với quyết định tài trợ nợ tại Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Hướng dẫn SV NCKH - Cấp bộ, giải 1,2

5

Tác động của yếu tố thể chế lên kiệt quệ tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Trần Thị Tuấn Anh

Hướng dẫn SV NCKH - Cấp bộ, giải 1,2

6

Phân tích quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại khu vực Asean trong bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế Asean

Trần Thị Tuấn Anh

Hướng dẫn SV NCKH - Cấp bộ, giải 1,2

 

5.      CHUỖI SINH HOẠT KHOA HỌC TTK và CÁC BỘ MÔN

 

STT

Nội dung trình bày

Giảng viên

Ghi chú

1

The basic new Keynesian models – Firms

Bùi Thị Lệ Thủy

 

2

The basic new Keynesian models – Households

Bùi Thị Lệ Thủy

 

3

The basic new Keynesian models – Government

Bùi Thị Lệ Thủy

 

4

Mô hình hệ phương trình đồng thời có biến nội sinh ở dạng phi tuyến

Bùi Thị Lệ Thủy

 

5

Phương pháp 3SLS và một số vấn đề mở rộng về hệ phương trình đồng thời

Bùi Thị Lệ Thủy

 

6

Vấn đề xác định và ước lượng hệ phương trình đồng thời

Bùi Thị Lệ Thủy

 

7

Những khác biệt giữa sách thống kê ứng dụng tiếng Anh và giáo trình bộ môn biên soạn: chỉ số

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

 

8

Chương 3: sách dịch thống kê ứng dụng: các đại lượng số

Hà Văn Sơn

 

9

Các kiểm định đối với phương pháp GMM

Hoàng Thị Diễm Hương

 

10

Generalized Methods of Moments estimation

Hoàng Thị Diễm Hương

 

11

Giới thiệu về SIV (System Instrument Variables)

Hoàng Thị Diễm Hương

 

12

2SLS khi có phương sai thay đổi và một số hạn chế của 2SLS

Hoàng Thị Diễm Hương

 

13

Các tính chất của ước lượng 2SLS

Hoàng Thị Diễm Hương

 

14

Thảo luận về biến công cụ và phương pháp 2SLS

Hoàng Thị Diễm Hương

 

15

Chương 2: sách dịch thống kê ứng dụng: bảng và đồ thị

Hoàng Trọng

 

16

Chương 1: sách dịch thống kê ứng dụng: dữ liệu và thống kê

Hoàng Trọng

 

17

Retail Management System

Hoàng Trọng

 

18

Giảng dạy Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh theo chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế

Hoàng Trọng

 

19

Chương 6: Một số phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Lê Quang Hoàng Nhân

 

20

Tăng cường nghiên cứu định tính trong vận dụng mô hình hồi qui trên kỹ thuật nhân tố khám phá

Mai Thanh Loan

 

21

Paper: Phân tích chính sách bằng cách sử dụng mô hình DSGE – Khối cung, chính sách tiền tệ và điều kiện tối ưu

Ngô Thị Tường Nam

 

22

Paper: Phân tích chính sách bằng cách sử dụng mô hình DSGE – Khối cầu và điều kiện tối ưu

Ngô Thị Tường Nam

 

23

OLS với hồi quy hệ tuyến tính đa biến: vấn đề ứng dụng

Ngô Thị Tường Nam

 

24

OLS với hồi quy hệ tuyến tính đa biến: vấn đề ước lượng

Ngô Thị Tường Nam

 

25

Mô hình hệ số ngẫu nhiên

Ngô Thị Tường Nam

 

26

Tương tác với thành phần chưa quan sát được

Ngô Thị Tường Nam

 

27

Nội sinh do bỏ sót biến và vấn đề sử dụng biến đại diện

Ngô Thị Tường Nam

 

28

Xác định cỡ mẫu nghiên cứu trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

29

Phân tích phương sai. Phân tích hồi quy logistic trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

30

Phân tích hồi quy tuyến tính trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

31

Tính toán xác suất trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

32

Tính toán đại số trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

33

Thông tin về dữ liệu, biên tập số liệu, tính toán đơn giản trong R.

Nguyễn Thành Cả

 

34

Giới thiệu, cài đặt, khai báo biến và nhập dữ liệu trong phần mềm R.

Nguyễn Thành Cả

 

35

Hiện tượng nội sinh trong mô hình hệ số ngẫu nhiên.

Nguyễn Thành Cả

 

36

Hồi quy với biến độc lập thứ phát.

Nguyễn Thành Cả

 

37

Những khác biệt giữa sách thống kê ứng dụng tiếng Anh và giáo trình bộ môn biên soạn: thống kê mô tả

Nguyễn Thảo Nguyên

 

38

Chương 5 - Sách Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh: "PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC"

Nguyễn Thị Ngọc Miên

 

39

Thống kê dân số, phương pháp và thực tế ứng dụng tại Việt Nam

Nguyễn Văn Trãi

 

40

Chương 7: Chọn mẫu và phân phối mẫu (sách Thống kê ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh), ngày 26/12/2016

Phạm Trí Cao

 

41

An introduction to the basic new Keynesian models, ngày 9/11/2016

Phạm Trí Cao

 

42

Mô hình Dixit Stiglitz + hệ số co giãn thay thế, ngày 25/10/2016

Phạm Trí Cao

 

43

Ước lượng mô hình RBC, ngày 18/10/2016

Phạm Trí Cao

 

44

Introduction of Real Business Cycle (RBC), ngày 11/10/2016

Phạm Trí Cao

 

45

Giới thiệu mô hình cân bằng tổng quát ngẫu nhiên động" (tiếp theo), ngày 4/10/2016

Phạm Trí Cao

 

46

Giới thiệu mô hình cân bằng tổng quát ngẫu nhiên động (DSGE), ngày 27/9/2016

Phạm Trí Cao

 

47

Paper hội thảo quốc tế: MANOVA

Trần Hà Quyên

 

48

Paper hội thảo quốc tế: SEM

Trần Hà Quyên

 

49

Những khác biệt giữa sách thống kê ứng dụng tiếng Anh và giáo trình bộ môn biên soạn: Hồi quy đơn

Trần Hà Quyên

 

50

Báo cáo về nội dung Chương 4: Giới thiệu về xác suất

Trần Thị Tuấn Anh

 

51

Hệ thống lại một số phương pháp hồi quy nâng cao với hệ phương trình tuyến tính

Trần Thị Tuấn Anh

 

52

Trường hợp ma trận phương sai suy biến của mô hình SUR và một số kiểm định trên mô hình dữ liệu bảng tuyến tính

Trần Thị Tuấn Anh

 

53

FGLS trên hệ tuyến tính và các kiểm định liên quan

Trần Thị Tuấn Anh

 

54

Chọn mẫu trong điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam

Trần Văn Thắng

 

 

6.      SÁCH VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

STT

TÊN TÀI LIỆU

Giảng viên

Ghi chú

1

Dự báo trong Kinh doanh

Võ Thị Lan

Xuất bản sách (NXB khác)

2

On a Fractional Differential Inclusion in Banach Space Under Weak Compactness Condition

Lê Xuân Trường

NXB quốc tẾ

3

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

 

Bùi Thị Lệ Thủy

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Đinh Thái Hoàng

Hà Văn Sơn

Hoàng Thị Diễm Hương

Hoàng Trọng

Huỳnh Thị Thu Thủy

Lê Thị Hồng Hoa

Ngô Thị Tường Nam

Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Thị Ngọc Miên

Phạm Trí Cao

Trần Thị Tuấn Anh

Võ Thị Lan

Biên dịch tài liệu CTTT

 

4

Toán dùng trong tin học

Nguyễn Công Trí

Viết tài liệu học tập các môn học (bài tập, tình huống...)

 

 

2. Năm 2015

A. BÀI BÁO QUỐC TẾ

STT

Tên bài báo

Giảng viên

Tạp chí / kỳ

1

Linear approximation and asymptotic expansion associated with the system of nonlinear functional equations

Phạm Hồng Danh

Demonstratio Mathematica

Vol. XLVII No 1 2014 103 – 124

2

SOLVABILITY AND ASYMPTOTICALLY STABLE OF A MIXED FUNCTIONAL INTEGRAL EQUATION IN N VARIABLES

Phạm Hồng Danh

Nonlinear Functional Analysis and Applications

Vol. 19, No. 3 (2014), pp. 435-456

3

ON A NONLINEAR FUNCTIONAL INTEGRAL EQUATION  WITH VARIABLE DELAY

Phạm Hồng Danh

Journal ofAbstractDifferential Equations andApplications

Volume 5, Number 1, pp. 35–51 (2014)

4

On the existence of a three point boundary value problem at resonance Rn  

Lê Xuân Trường

Journal of Mathematical Analysis and Applications

5

Optimal control problems governed by a second order ordinary differential equation with m points boundary condition

Lê Xuân Trường

Advances in Mathematical Economics

6

Towards an understanding of real-time continuous feedback from simulation games

Mathews Nkhoma , Jaime Calbeto , Narumon Sriratanaviriyakul , Thu Muang , Quyen Ha Tran , Thanh Kim Cao 

Journal: Interactive Technology and Smart Education, Vol. 11 Iss: 1, pp.45 – 62

ISSN: 1741-5659

7

''Awareness and Impact of Vietnamese Security Concerns in Using Online Social Networks'' (Virtual Presentation)

Sriratanaviriyakul, Narumon; Felipe, Anna Lyza; Shillabeer, Anna; Pui, Ondris; Nkhoma, Mathews; Tran, Quyen Ha; Cao, Thanh Kim

Conference: Information Systems, Technologies and Applications (WMSCI / CITSA) 
Co-Chair: Roberto Paiano (Italy); Hongjiang Xu (United States)

FRIDAY, JULY 18, 2014
10:00 AM - 12:20 PM 

 

8

Vietnamese privacy concerns and security in using online social networks

Narumon Sriratanaviriyakul, Mathews Nkhoma, Anna Lyza Felipe, Thanh Kim Cao, Quyen Ha Tran

 

Journal: International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, Volume 6, Number 4/2014, pp: 306-318

ISSN: 1751-911X (Print)
           1751-9128 (Online)