logo

Nghiên cứu

 • 01

  Sinh viên khoa Toán - Thống kê đạt thành tích cao tại giải thưởng Nhà kinh tế trẻ 2017

 • 01

  Các công trình khoa học đã công bố của giảng viên khoa Toán - Thống kê

 • 01

  Nghiên cứu khoa học sinh viên 2012

 • 01

  Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học

1 / 1