logo

Thư ký khoa

25/12/2014

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ảnh

Cử nhân

Chuyên viên

(38244544)

0948 757 959

Mail: anh_ttk@ueh.edu.vn

 

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý TKB, theo dõi giờ giảng của giáo viên các hệ đào tạo. 

- Lập thanh toán giờ giảng các hệ đào tạo.

- Theo dõi, nhắc giảng viên ra đề thi KTHP các hệ đào tạo.

- Nhận và nộp chứng chỉ Anh văn xét tốt nghiệp các lớp chuyên ngành.

- Phân công cán bộ coi thi các hệ đào tạo.

- Trực, tiếp nhận giải quyết sự vụ, thông tin, triển khai yêu cầu công việc của lãnh đạo đơn vị…

- Hồ sơ, điểm đánh giá công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. Ủy viên hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của cấp khoa.

- Công tác thực tập của sinh viên: tổng hợp, phân công hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

- Tiếp, hỗ trợ viên chức, sinh viên đến liên hệ các công việc liên quan đến khoa và nhà trường.

- Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu thực tập, xác nhận vay vốn cho sinh viên

- Tư vấn viên hệ Đại học chính quy.

- Quản lý điểm của sinh viên chuyên ngành ĐHCQ, CH, NCS

- Thủ quỹ Khoa và quản lý các chứng từ kế toán.

- Đăng ký thông tin lên lịch tuần UEH.

- Hậu cần mua sắm tiếp liệu, văn phòng phẩm, quản lý tài sản,...

- Thư ký công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc; đánh giá phân loại viên chức, thi đua, khen thưởng,....

- Dự toán, quyết toán kinh phí đơn vị.

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý giao nhận bài thi, phân chia bài thi cho GV chấm các hệ đào tạo.

- Quản lý nhận, nộp điểm thi các hệ đào tạo.

- Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa.

- Thư ký cuộc họp giao ban Khoa

- Hỗ trợ công tác kế toán Khoa.

- Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa.

  Công tác khác:

- Tham gia quản lý Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu.

- Tham gia quản lý thư quán.

- Hỗ trợ hoạt động của chi bộ, đoàn thanh niên

- Các công việc khác phát sinh do trưởng đơn vị phân công;

- Chủ tịch Công đoàn khoa.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Thanh Phương

Cử nhân

Chuyên viên

🕿 (028) 38244544

✆ 0908.542.664

 Mail:phuongtht@ueh.edu.vn

 

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý giao nhận bài thi, phân chia bài thi, quản lý nhận, nộp điểm thi, điểm chuyên đề tốt nghiệp, kê khai thanh toán chuyên đề tốt nghiệp các hệ đào tạo.

- Văn thư, lưu trữ (Công văn đi-đến).

- Giải quyết bài phúc tra bài thi các hệ đào tạo.

- Trực, tiếp nhận giải quyết sự vụ, thông tin, triển khai yêu cầu công việc của lãnh đạo đơn vị…

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học của đơn vị.

- Đầu mối/phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường. Hỗ trợ dự toán, tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí hội thảo.

- Đầu mối tiếp nhận tổ chức các phiên họp góp ý đề cương luận văn, luận án, bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, chuẩn bị hồ sơ đề xuất hội đồng bảo vệ luận văn, luận án.

- Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa.

- Thư ký tổng hợp công tác rà soát, điều chỉnh chương trình tiên tiến quốc tế UEH.

- Đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Moet, AUN, FIBAA…; công việc về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

- Quy trình hóa công việc của đơn vị, phối hợp kiểm định nội bộ…

- Quản lý điều phối các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi sinh viên, giảng viên.

- Đầu mối các hoạt động truyền thông của đơn vị, ấn phẩm truyền thông, tư vấn tuyển sinh.

- Đầu mối tổ chức các hoạt động phát triển doanh nghiệp, đàm phám ký kết MOU, xây dựng mạng lưới DN thân thiện phục vụ học kỳ doanh nghiệp

- Thư ký cuộc họp giao ban khoa.

- Hỗ trợ đơn vị xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước.

- Quản lý website của đơn vị.

- Quản lý cựu sinh viên.

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý TKB các môn giảng các hệ đào tạo.

- Theo dõi, nhắc giảng viên ra đề thi KTHP các hệ đào tạo.

- Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu thực tập, xác nhận vay vốn cho sinh viên.

- Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa.

Công tác khác:

- Tham gia tổ chức các cuộc họp mặt của Khoa.

- Hỗ trợ hoạt động của chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên.

- Các công việc khác phát sinh do Trưởng đơn vị phân công.