logo

Chương trình đào tạo Cử Nhân Toán tài chính

29/05/2024

Chương trình Toán Tài chính thuộc ngành Toán kinh tế nhằm đào tạo cử nhân kinh tế với kiến thức vững chắc về kinh tế – xã hội và chuyên môn về kinh tế. Sinh viên được trang bị khả năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính dựa trên kiến thức toán học. Chương trình giúp người học áp dụng lý thuyết toán học chuyên sâu vào các vấn đề kinh tế tài chính thực tiễn. Mục tiêu đào tạo là phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực hành vi của sinh viên, hướng đến việc phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu cho các hoạt động kinh tế và quản trị rủi ro của các tổ chức, doanh nghiệp, cũng như các định chế tài chính và bảo hiểm.

Giới thiệu chương trình đào tạo Toán tài chính

Chương trình Toán Tài chính thuộc ngành Toán kinh tế được xây dựng nhằm đào tạo cử nhân kinh tế nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, đặc biệt có khả năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính dựa vào kiến thức toán học. Chương trình được thiết kế để giúp người học có khả năng ứng dụng các lý thuyết toán học chuyên sâu vào các bài toán kinh tế tài chính thực tiễn. Mục tiêu đào tạo nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng, năng lực hành vi của người học, hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực chuyên sâu cho các hoạt động kinh tế, quản trị rủi ro của các tổ chức, doanh nghiệp và các định chế tài chính, bảo hiểm.

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Cấu trúc chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích 1
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Thống kê toán
 • Quá trình ngẫu nhiên
 • Toán tài chính
 • Kinh tế lượng
 • Lập trình căn bản
 • Cơ sở dữ liệu
 • Chuyên ngành Phương pháp tính
 • Toán tài chính nâng cao
 • Kinh tế lượng nâng cao
 • Phân tích dữ liệu đa biến
 • Công cụ và kỹ thuật trên thị trường tài chính
 • Ứng dụng tin học trong tài chính
 • Lý thuyết trò chơi
 • Phân tích kỹ thuật trong tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại

Tự chọn

 • Quản trị học
 • Kế toán tài chính
 • Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Phân tích dữ liệu bảo hiểm
 • Khai thác dữ liệu kinh doanh

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức vững về toán, thống kê, phân tích dữ liệu, tài chính để phân tích các mối quan hệ kinh tế xã hội, hỗ trợ cho việc đánh giá và ra quyết định trong đầu tư tài chính.
 • Nắm vững kiến thức lý luận chính trị và pháp luật của Nhà nước, am hiểu kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội
 • Hiểu rõ cơ sở lập trình, cơ sở dữ liệu. Sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình và ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính
 • Thiết kế và ứng dụng các mô hình tài chính định vào các tình huống thực tế trong các định chế tài chính.
 • Hiểu rõ mô hình hoạt động của các định chế tài chính

2. Kỹ năng

 • Có khả năng thiết kế nghiên cứu, xây dựng và xử lý các mô hình phân tích định lượng để hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư.
 • Thể hiện kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm.
 • Sử dụng tốt kỹ năng phản biện, suy nghĩ tổng thể, trao đổi tổng thể.
 • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 • Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp: giao tiếp bằng văn viết, giao tiếp điện tử/ đa truyền thông, thuyết trình.
 • Giao tiếp và trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương bậc B1 khung tham chiếu chung Châu  Âu)

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành chuyên ngành Toán tài chính có thể làm việc về lĩnh vực quản lý tài chính trong các công ty thương mại, nhà máy, các định chế tài chính, các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, quản lý danh mục bất động sản, bảo hiểm, các vị trí chuyên viên tài chính trong các cơ quan nhà nước, ở các vị trí như sau:

 • Chuyên viên phân tích, phát triển bất động sản
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Chuyên viên quản lý quỹ
 • Chuyên viên tư vấn
 • Chuyên viên phân tích doanh nghiệp
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên quản trị rủi ro
 • Chuyên viên phân tích đầu tư
 • Chuyển viên quản trị tài chính
 • Kiểm soát nội bộ
 • Chuyên viên phân tích nợ
 • Chuyên viên vận hành
 • Chuyên viên quản trị danh mục đầu tư
 • Chuyên viên phân tích chứng khoán
 • Chuyên viên phân tích ngân hàng

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Nguồn tham khảo tại trang Web chính thức của UEH tại đây