logo

Công đoàn khoa Toán - Thống kê và Viện Toán ứng dụng

29/05/2024

 

Ban chấp hành Công đoàn khoa Toán - Thống kê và Viện Toán ứng dụng (UEH - CTD)

Nhiệm kỳ 2023 - 2025 

  • Chủ tịch công đoàn: ThS. Trần Hà Quyên  (Bộ môn Thống kê -  Phân tích dữ liệu)
  • Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Ngô Thị Tường Nam  (Bộ môn Toán kinh tế)
  • Ủy viên: ThS. Hoàng Thị Diễm Hương (Bộ môn Toán kinh tế)