logo

Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu

29/05/2024

 

ThS. Hoàng Trọng
Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn
htrong@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng bộ môn 
nguyennt@ueh.edu.vn
   
TS. Hà Văn Sơn
Phó trưởng khoa phụ trách khoa Toán - Thống kê
Giảng viên chính
hason@ueh.edu.vn
   
Giảng viên chính
chunguyenmongngoc@ueh.edu.vn
   
Giảng viên chính
quyentran@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Văn Trãi
Giảng viên chính
trainv@ueh.edu.vn

 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable GingerRephraseRephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)Edit in GingerGinger is checking your text for mistakes...×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable GingerRephraseRephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)Edit in GingerGinger is checking your text for mistakes...×