logo

Bộ môn Toán cơ bản

29/05/2024

 

Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
lxuantruong@ueh.edu.vn
   
ThS. Đào Bảo Dũng
Phó trưởng bộ môn
dungdaobao@ueh.edu.vn
   
 
ThS. Phan Ngô Tuấn Anh
Giảng viên
tuananh@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Thanh Vân
Giảng viên chính
thanhvan@ueh.edu.vn
   
 
TS. Nguyễn Văn Nhân
Giảng viên chính
nnhan@ueh.edu.vn
   
Giảng viên 
tuannd@ueh.edu.vn
   
ThS. Ngô Trấn Vũ
Giảng viên 
vungotran@ueh.edu.vn