logo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Toán kinh tế

29/05/2024

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về toán học ứng dụng trong kinh tế - tài chính, khả năng phân tích và thấu hiểu dữ liệu làm cơ sở cho việc ra quyết định và tìm giải pháp tối ưu. Ngoài ra, người học còn được trang bị khả năng ứng dụng các mô hình toán học, các phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Toán kinh tế (hướng ứng dụng)

Trình độ đào tạo:  Thạc sĩ

Ngành / chuyên ngành đào tạo:  Toán kinh tế (Mathematical Economics)

Mã ngành : 8310108

Tổng thời gian đào tạo: 2 năm 

Số tín chỉ : 60 tín chỉ 

Văn bằng : Chính quy

Mục tiêu đào tạo 

Chuyên ngành Toán kinh tế bậc thạc sĩ mang đến cho học viên cơ hội khám phá mối quan hệ mật thiết giữa toán học và kinh tế học thông qua chương trình học tập trung vào phân tích toán học, kỹ thuật thống kê hiện đại và lý thuyết kinh tế. Chương trình cung cấp cho người học những điều kiện tiên quyết để hiểu các mô hình kinh tế, cơ sở toán học của chúng và ứng dụng của chúng trong thực tiễn để hiểu được các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô cũng như kinh tế vi mô, từ đó  áp dụng nó để giải quyết các vấn đề kinh tế và tài chính khác nhau. Sự kết hợp giữa kinh tế học và toán học cùng với các công cụ phân tích định lượng và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin sẽ mang lại cho người học nhiều cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm các tổ chức chính phủ, ngân hàng, công ty tư vấn,  công ty bảo hiểm, công ty tài chính, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người học cũng có thể theo đuổi công việc nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng về các môn chuyên ngành. Chương trình cũng trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học tiếp tục học ở những bậc học cao hơn.

 

Cấu trúc chương trình

Giai đoạn đại cương

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong toán kinh tế

Kiến thức cơ sngành và chuyên ngành

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế lượng chuyên ngành
 • Khoa học dữ liệu ứng dụng
 • Mô hình ngẫu nhiên và ứng dụng
 • Giải tích số
 • Điều khiển tối ưu trong Kinh tế nâng cao
 • Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng

Kiến thức tự chọn

 • Phân tích chuỗi thời gian và dự báo
 • Thống kê Bayes
 • Bài toán ngược trong kinh tế
 • Phương pháp số cho bài toán giá trị biên
 • Mô hình toán kinh tế
 • Hệ động lực và ứng dụng
 • Tối ưu phi tuyến
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế môi trường
 • Kinh tế học sản xuất
 • Kinh tế sức khỏe
 • Lý thuyết tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Tài chính quốc tế
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Ngân hàng thương mại hiện đại

Luận văn tốt nghiệp

 • Báo cáo chuyên đề ngoại khóa
 • Bài tập lớn
 • Đề án tốt nghiệp

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

 • Học viên được trang bị các kiến thức nâng cao về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính – ngân hàng và các lý thuyết kinh tế liên quan
 • Học viên có kiến thức về toán ứng dụng, bao gồm phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, lý thuyết điều khiển tối ưu, hệ động lực trong kinh tế;
 • Học viên được trang bị các kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, phương pháp nghiên cứu định lượng và các công cụ xử lý dữ liệu và vận dụng được khi thực hiện nghiên cứu hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn
 • Học viên nhận biết và khám phá được mối quan hệ mật thiết giữa toán học và kinh tế học, nhận biết được bản chất toán học của các mô hình kinh tế, các lý thuyết kinh tế, các mối quan hệ  trong kinh tế - tài chính - ngân hàng và từ đó vận dụng các kiến thức toán và thống kê có liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Học viên biết cách xây dựng thuật toán, lập trình, mô phỏng, phát triển các đoạn mã lệnh trên phần mềm hoặc xây dựng các chương trình máy tính phục vụ cho việc xử lý các vấn đề cần giải quyết bằng các công cụ toán học hoặc công cụ định lượng
 • Nhận ra được những vấn đề giải quyết trong lý thuyết cũng như thực tiễn của cá nhân, doanh nghiệp hoặc của nền kinh tế; và lựa chọn được mô hình toán cũng như các công cụ định lượng phù hợp để tìm giải pháp và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.
 • Học viên biết cách chuyển các giải pháp và kết quả phân tích sang các ứng dụng trong thế giới thực;  tổng hợp, so sánh và đánh giá những giải pháp cho các thực tiễn; tìm ra giải pháp và phương án tối tối ưu. 

Về kỹ năng

 • Học viên có được các kỹ năng cần thiết để biểu diễn các vấn đề kinh tế bằng ngôn ngữ của toán học; có thể lập mô hình toán học hoặc mô hình thống kê cho các lý thuyết hoặc thực tiễn trong kinh tế, tài chính, ngân hàng; và có khả năng lựa chọn vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề đó.
 • Học viên có kỹ năng thiết kế nghiên cứu, có khả năng thu thập, xử  lý dữ liệu, tổng hợp kết quả, thể hiện và truyền đạt kết quả nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người  khác.
 • Học viên có khả năng lập trình, sử dụng được các phần mềm chuyên môn; cài đặt và thực thi được các đoạn lệnh hoặc chương trình máy tính để xử lý số liệu, phân tích định lượng nhằm hỗ trợ các công việc tính toán.
 • Học viên có khả năng phân tích và đánh giá kết quả thực hiện công việc; có thể trình bày kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau.
 • Học viên có khả năng thích nghi với  nhiều dạng công việc khác nhau, tương tác hiệu quả trong một môi trường đa dạng và năng động.
 • Học viên có kỹ năng phân tích, kỹ năng trừu tượng hóa và kỹ năng vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên môn trong thực tiễn.
 • Học viên có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Về mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 • Học viên có tư duy phân tích, tư duy logic và tư duy phản biện trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn và có thể lập luận bảo vệ quan điểm cá nhân
 • Học viên có khả năng làm việc độc lập, có thể tự học, tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị; tự định hướng và hướng dẫn người khác.
 • Học viên có cách tiếp cận linh hoạt đối với các vấn đề kinh tế trong  lý thuyết cũng như những vấn đề thường thấy trong thế giới thực; đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
 • Học viên có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động thực tiễn liên quan.

 

Link chương trình đào tạo thạc sĩ toán ứng dụng tại trang Web của Viện sau đại học : link