logo

Bộ môn Toán kinh tế

29/05/2024

 

Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn
phamtricao@ueh.edu.vn
   
ThS. Bùi Thị Lệ Thủy
thuybtl@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng khoa Toán - Thống kê
anhttt@ueh.edu.vn
   
Giảng viên cao cấp
nvs@ueh.edu.vn
   
GV. Nguyễn Thành Cả
Giảng viên
ngthanhca@ueh.edu.vn
   
ThS. Ngô Thị Tường Nam
Giảng viên
tuongnam@ueh.edu.vn
   
NCS. ThS. Hoàng Thị Diễm Hương
Giảng viên
diemhuonga1@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
ngocmien@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
van.nguyen@ueh.edu.vn