logo

Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam tuyển thực tập (từ tháng 05/2020)

15/04/2020

Công ty Bảo hiểm  AIA Việt Nam  đang cần tuyển 2 bạn Data Mining interns cho phòng Customer Strategy, bắt đầu thực tập từ tháng 5. Chi tiết như sau:

Data Mining Interns

  • Thời gian: full time 6 tháng có trợ cấp (có tạo điều kiện về thời gian cho sinh viên còn đi học)
  • Công việc:
  • Cập nhật & kiểm tra data-mart
  • Cập nhật dashboard KPIs
  • Thời gian thực tập từ tháng 5

 

Liên hệ: Hồ sơ gửi trực tiếp về  Mr. Phạm Duy Khang ( Duy-Khang.Pham@aia.com, 0908 468 460 ). Địa chỉ: AIA (Vietnam) Life Insurance Co., Ltd. 15/F Sai Gon Centre Tower 2 Building 67 Le Loi St., Ben Nghe Wd.,D1, HCMC, VN

----

Tr Anh