logo

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA TOÁN – THỐNG KÊ NĂM 2022

27/12/2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng nay 27/12/2021, Khoa Toán - Thống kê, Trường Công nghệ và thiết kế, Đại học UEH long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Tham dự hội nghị có Đại diện  Trường Công nghệ và Thiết kết: PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và toàn thể giảng viên Khoa Toán - Thống kê.

Hội nghị tóm tắt tình hình hoạt động của trường năm học 2021 và phương hướng nhiệm vụ của trường năm học 2022. Mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo là tiếp tục phát triển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trở thành Đại học đa ngành và bền vững có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn khoa học kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, công nghệ và thiết kế. Đại học UEH vững vàng ở thị trường Việt Nam, từng bước vững chắc hướng ra thị trường khu vực và thế giới về đào tạo nguồn nhân lực về NCKH và công bố quốc tế, tham gia các bảng xếp hạng quốc tế và Châu Á.

TS. Hà Văn Sơn báo cáo tình hình hoạt động của Khoa Toàn – Thống kê năm học 2021 và phương hướng nhiệm vụ Khoa năm học 2022.

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động  năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021.


Phát huy tinh thần dân chủ, các giảng viên tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của Khoa Toán - Thống kê về nghiên cứu khoa học, góp ý quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2022.

Th.S Hoàng Trọng báo cáo về tình hình học tập của sinh viên chuyên ngành và hợp tác với doanh nghiệp

Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến chỉ đạo từ phía nhà trường của thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

----

T.N